Waarom is het museum West-Fries?

Tot West-Friesland rekenen we het land dat binnen de 126 km lange Westfriese Omringdijk ligt. Een prachtig landelijk gebied met pittoreske dorpjes en mooie historische stadjes als Hoorn, Enkhuizen en Medemblik. De Omringdijk is ontstaan toen de vele kleine dijkjes in het gebied werden samengevoegd tot een grote dijk. Dat gebeurde in de 13de eeuw en de Omringdijk bood de bevolking een veel betere bescherming tegen het vele water in de regio. Er kwam een einde aan de eindeloze overstromingen en de verzilting van het gebied.

Omringdijk2

Eigengereid

De West-Friezen hebben zich nooit aan de machtigste partij in de regio – de graven van Holland – willen onderwerpen. De bevolking leefde in hun eigen ‘boerenrepubliek’. De onafhankelijke koers werd tot ver in de 13de eeuw volgehouden. Toen veroverde Floris V West-Friesland.
Om rust te kunnen garanderen bouwde hij een vijftal dwangburchten, waarvan Kasteel Radboud in Medemblik nog steeds bestaat. De West-Friezen bleven zich wel verzetten, maar gingen in 1297 bij de Slag van Vrone toch ten onder.
Vanaf toen was West-Friesland een deel van het graafschap Holland, maar de bevolking binnen de Omringdijk voelde zich meer West-Fries dan ooit en sterk met elkaar verbonden. Ze probeerden nog steeds een zo onafhankelijk mogelijke koers te varen.

Macht en rijkdom

In de periode 1560 – 1650 ontwikkelde het gebied zich snel. Het succes van de visserij en de handel op de Oostzee en de Levant, de Moedernegotie, speelde daarin een belangrijke rol.
Met het in de handel en scheepvaart verdiende geld werden de buitenlandse expedities van Oost- en Westindische Compagnie gefinancierd. De Gouden Eeuw was daarmee ook voor Hoorn, Enkhuizen en het hele West-Friese gebied begonnen. Tientallen jaren van economische voorspoed hebben een grote kunst- en kunstnijverheidcollectie opgeleverd. Welgestelde families en bestuurlijk instanties hebben in de loop van de West-Friese geschiedenis hun sporen in de stad, het platteland en  de museumcollectie achtergelaten. Een collectie met objecten van (inter)nationale allure. Welkom in de Gouden Eeuw.

Voor verdere verdieping:

www.archeologiewestfriesland.nl
www.westfriesarchief.nl
www.westfriesgenootschap.nl
www.westfrieseomringdijk.nl