Image module

De meest gestelde vragen op een rijtje

over de vernieuwing van het Westfries Museum

Vraag: Wanneer gaat het museum dicht?
Antwoord: Volgens een voorzichtige voorlopige planning sluiten we na de zomer van 2022 onze monumentale poorten, maar dit is afhankelijk van het aanbestedingsproces en de voorbereidingen voor de uithuizing van de collectie.

Vraag: En wanneer gaat het museum naar verwachting weer open?
Antwoord: We hopen je begin 2025 weer te mogen ontvangen in een compleet vernieuwd museum, met de tentoonstelling ‘Hete Vuren’ die we net als ‘Koele Wateren’ opnieuw realiseren in samenwerking met het Rijksmuseum.

Vraag: Wat gaat er vernieuwd en verbouwd worden: waar heeft de Hoornse gemeenteraad voor gekozen?
Antwoord: Boudewijn van Langen van TPAHG architecten licht hier het gekozen ontwerp toe.

Vraag: Kun je tijdens de sluiting de archeologische opgravingen volgen? En de bouwkundige vorderingen?
Antwoord: Ons monumentale complex uit 1632 is gebouwd op de restanten van het eerste stenen huis in Hoorn uit de 14e eeuw. Archeologen gaan bij het uitgraven van de te herstellen funderingen dus door meerdere tijdlagen heen en dat zal bijzondere bodemvondsten tot gevolg kunnen hebben. Het Westfries Museum en Archeologie Westfriesland gaan daarvan op bijzondere wijze verslag uitbrengen. Hoe? Dat maken we binnenkort bekend. Ook houden we je op de hoogte van de bouwkundige vorderingen.

Vraag: Wat gaan binnenstadsbewoners, (horeca)buren op het Roode Steen en samenwerkingspartners van de verbouwing merken?
Antwoord: Alle werkzaamheden vinden binnen de muren van het monumentale complex plaats en zullen het plein en de straten daaromheen zo min mogelijk belasten. Zodra er meer bekend is, worden alle omwonenden, ondernemers en samenwerkingspartners persoonlijk uitgebreid geïnformeerd.

Vraag: Wat biedt het Westfries Museum aan activiteiten als het museum dicht is?
Antwoord: Momenteel heeft het Westfries Museum al een complete online tentoonstelling over Jan Pietersz Coen en nootmuskaat: pala.wfm.nl. Naast de introductie van onze vernieuwde website in de zomer van 2022 zullen er ook meer online tentoonstellingen volgen. Daarnaast zullen de archeologische opgravingen en bouwkundige vorderingen te volgen zijn, online en in het echte leven. Bovendien blijven we op andere manieren in beeld: van vlog tot rondleiding, van online exposities tot dependance in Hoornse binnenstad. Via toekomstspecials houden we je op de hoogte, schrijf je daarom nu in voor onze online nieuwsbrief. En volg ons al op Facebook en Instagram?

Vraag: Kunnen er straks ook mensen met een beperking het museum in?
Antwoord: Ja. Een belangrijke noodzaak voor de vernieuwing is het verbeteren van de toegankelijkheid. Met een aangepaste entree, liften, gelijkvloerse verbindingen en mindervalide toiletten kunnen mensen in een rolstoel geheel zelfstandig het museum bezoeken. Ook zullen er faciliteiten zijn voor mensen met visuele en auditieve beperkingen: iedereen moet immers ons museum kunnen bezoeken.

Vraag: Wat gaat het project kosten en wie betaalt dit?
Antwoord: De vernieuwing van het museum is een zeer ingrijpend en complex project voor de stad, met zeven monumentale panden achter drie historische gevels. De complete begroting beslaat bijna achttien miljoen euro. De gemeente Hoorn betaalt het grootste gedeelte van de kosten. Voor de komende periode betekent dit een extra jaarlijkse kostenpost van 515.000 euro op de begroting van de gemeente. Daarnaast hebben de Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders financiële steun toegezegd, de Stichting Kerkmeijer De Regt draagt 50.000 bij en ook Stichting Stadsherstel Hoorn deed een eenmalige bijdrage van 50.000 voor herstel van de monumentale tuinmuur. Het museum zelf investeert 1,1 miljoen vanuit het Le Cocq d’Armandville-Planckenfonds (het legaat dat is bestemd voor collectie-uitbreiding).

Vraag: Blijft het Westfries Museum het museum over de Gouden Eeuw? Verandert het concept van het museum?
Antwoord: Ja. We stellen door maatschappelijke ontwikkelingen andere vragen aan onze vaderlandse geschiedenis. Daar horen ook andere manieren van reflecteren bij. Het Westfries Museum spiegelt de bezoeker altijd al graag aan het verleden om het heden beter te kunnen duiden, dat kunnen we straks doen op een manier die past bij de vragen van nu én van de toekomst. Hierover vertellen we je later graag meer.