Het Westfries Museum is gesloten, bezoek onze nieuwe website voor meer informatie www.westfriesmuseum.nl

Je bezoekt nu de oude website van het Westfries Museum

Onze website wordt vernieuwd over:

00 dagen : 00 uren : 00 minuten : 00 seconden

Museum dicht, stad open

Het Westfries Museum is gesloten voor een grootscheepse restauratie, verbouwing en vernieuwing. Medio 2025 openen we de deuren weer voor het publiek. We blijven echter onze verhalen vertellen: online via onze nieuwe website en straks in onze tijdelijke museumlocatie Statenpoort.

Een nieuw Westfries Museum

Op 2 januari 2023 wordt onze website vernieuwd. Daarop volg je het laatste nieuws over de verbouwing en vernieuwing van het museum, waaronder de archeologische opgravingen. Bovendien onthullen we met deze website onze nieuwe huisstijl! Zo maakt het Westfries Museum toekomst van het verleden.

Popup sluiten
Image module

De meest gestelde vragen op een rijtje

over de vernieuwing van het Westfries Museum

Wanneer gaat het museum dicht?
Per 1 januari 2023 sluiten we onze monumentale poorten voor het publiek.

En wanneer gaat het museum naar verwachting weer open?
We hopen je vanaf 2025 weer te mogen ontvangen in een compleet vernieuwd museum, met de tentoonstelling ‘Hete Vuren’ die we net als ‘Koele Wateren’ en ‘Hoge Luchten’ opnieuw realiseren in samenwerking met het Rijksmuseum.

Wat gaat er vernieuwd en verbouwd worden: waar heeft de Hoornse gemeenteraad voor gekozen?
Boudewijn van Langen van TPAHG architecten licht hier het gekozen ontwerp toe.

Kun je tijdens de sluiting de archeologische opgravingen volgen? En de bouwkundige vorderingen?
Ons monumentale complex uit 1632 is gebouwd op de restanten van het eerste stenen huis in Hoorn uit de 14e eeuw. Archeologen gaan bij het uitgraven van de te herstellen funderingen dus door meerdere tijdlagen heen en dat zal bijzondere bodemvondsten tot gevolg kunnen hebben. Het Westfries Museum en Archeologie Westfriesland gaan daarvan op bijzondere wijze verslag uitbrengen. Ook houden we je op de hoogte van de bouwkundige vorderingen. Geef je op voor de nieuwsbrief en volg ons op Facebook en Instagram voor het actuele nieuws.

Wat gaan binnenstadsbewoners, (horeca)buren op het Roode Steen en samenwerkingspartners van de verbouwing merken?
Alle werkzaamheden vinden binnen de muren van het monumentale complex plaats en zullen het plein en de straten daaromheen zo min mogelijk belasten. Zodra er meer bekend is, worden alle omwonenden, ondernemers en samenwerkingspartners persoonlijk uitgebreid geïnformeerd.

Wat biedt het Westfries Museum aan activiteiten als het museum dicht is?
Vanaf medio 2023 zijn we te vinden in een ander bijzonder monument in Hoorn; de Statenpoort. De multimedia presentatie ‘Het verhaal van Hoorn’ wordt het startpunt voor een ontdekkingstocht door de stad. Maar ook online blijven we actief. Momenteel heeft het Westfries Museum al een complete online tentoonstelling over Jan Pietersz Coen en nootmuskaat: pala.wfm.nl. Naast de introductie van onze vernieuwde website begin 2023 zullen er ook meer online tentoonstellingen volgen, allereerst in delen de online tentoonstelling ‘De Slag op de Zuiderzee’. Daarnaast zullen de archeologische opgravingen en bouwkundige vorderingen te volgen zijn, online en in het echte leven. Bovendien blijven we op andere manieren in beeld: van vlog tot rondleiding op de bouwplaats. Via toekomstspecials houden we je op de hoogte, schrijf je daarom nu in voor onze online nieuwsbrief. En volg ons al op Facebook en Instagram?

Kunnen er straks ook mensen met een beperking het museum in?
Ja. Een belangrijke noodzaak voor de vernieuwing is het verbeteren van de toegankelijkheid. Met een aangepaste entree, liften, gelijkvloerse verbindingen en mindervalide toiletten kunnen mensen in een rolstoel geheel zelfstandig het museum bezoeken. Ook zullen er faciliteiten zijn voor mensen met visuele en auditieve beperkingen: iedereen moet immers ons museum kunnen bezoeken.

Wat gaat het project kosten en wie betaalt dit?
De vernieuwing van het museum is een zeer ingrijpend en complex project voor de stad, met zeven monumentale panden achter drie historische gevels. De complete begroting beslaat bijna achttien miljoen euro. De gemeente Hoorn betaalt het grootste gedeelte van de kosten. Voor de komende periode betekent dit een extra jaarlijkse kostenpost van 515.000 euro op de begroting van de gemeente. Daarnaast hebben de Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders financiële steun toegezegd, de Stichting Kerkmeijer De Regt draagt 50.000 bij en ook Stichting Stadsherstel Hoorn deed een eenmalige bijdrage van 50.000 voor herstel van de monumentale tuinmuur. Het museum zelf investeert 1,1 miljoen vanuit het Le Cocq d’Armandville-Planckenfonds (het legaat dat is bestemd voor collectie-uitbreiding).

Blijft het Westfries Museum het museum over de Gouden Eeuw? Verandert het concept van het museum?
Ja. We stellen door maatschappelijke ontwikkelingen andere vragen aan onze vaderlandse geschiedenis. Daar horen ook andere manieren van reflecteren bij. Het Westfries Museum spiegelt de bezoeker altijd al graag aan het verleden om het heden beter te kunnen duiden, dat kunnen we straks doen op een manier die past bij de vragen van nu én van de toekomst. Lees meer over het nieuwe museale concept en over het proces met de Klankbordgroep.