Image module

Nieuwe dynamiek in plannen uitbreiding museum

Het is al enige tijd stil rond de plannen voor uitbreiding en vernieuwing van het Westfries Museum. Hoe staat het daar eigenlijk mee? Een update.

In 2018 presenteerde het museum Hoorn CS, een visie op het Westfries Museum van de toekomst, inclusief verbouwing en uitbreiding met het pand Roode Steen 15. De visie werd door de Hoornse politiek met instemming ontvangen en het museum kreeg toestemming om de volgende stap te zetten, het maken van een programma van eisen. Dat PvE is begin 2019 aan de politiek voorgelegd, en werd wederom met slechts een enkele kanttekening ontvangen, maar daarna stokte het proces.

Tot 30 juni van dit jaar. Toen besloot de gemeenteraad een krediet vrij te geven voor de verdere uitwerking van de plannen. Daarbij gaf de raad, in verband met de financiële positie van de gemeente, wel nieuwe kaders mee voor het project. De uiteindelijke plannen dienen sober en doelmatig te zijn.

Op basis van dit raadsbesluit heeft het museum de bestaande visie Hoorn CS opnieuw tegen het licht gehouden en besloten het project terug naar de tekentafel te sturen, vanuit de gedachte dat van een uitgekleed plan uiteindelijk niemand blij wordt.

Inmiddels staan de nieuwe contouren van het project alweer met potlood op papier en worden ze samen met een gemeentelijke werkgroep en architectenbureau TPAHG verder uitgewerkt.

Als alles volgens planning verloopt, kan de gemeenteraad volgend voorjaar een beslissing nemen over een aangepast en volledig doorgerekend voorstel voor uitbreiding en vernieuwing van het museum. Eltje de Klerk van Alpha-adviseurs uit Amsterdam is als projectmanager aangetrokken om ervoor te zorgen dat er dan een dergelijk goed doortimmerd en breed gedragen voorstel ligt.

In onze eerstvolgende nieuwsbrief zullen we u uitgebreider informeren over alle toekomstplannen.