Het Westfries Museum is gesloten, bezoek onze nieuwe website voor meer informatie www.westfriesmuseum.nl

Je bezoekt nu de oude website van het Westfries Museum

Onze website wordt vernieuwd over:

00 dagen : 00 uren : 00 minuten : 00 seconden

Museum dicht, stad open

Het Westfries Museum is gesloten voor een grootscheepse restauratie, verbouwing en vernieuwing. Medio 2025 openen we de deuren weer voor het publiek. We blijven echter onze verhalen vertellen: online via onze nieuwe website en straks in onze tijdelijke museumlocatie Statenpoort.

Een nieuw Westfries Museum

Op 2 januari 2023 wordt onze website vernieuwd. Daarop volg je het laatste nieuws over de verbouwing en vernieuwing van het museum, waaronder de archeologische opgravingen. Bovendien onthullen we met deze website onze nieuwe huisstijl! Zo maakt het Westfries Museum toekomst van het verleden.

Popup sluiten

Olieverf op linnen, 1589, schilder onbekend.

Twee heren in statig zwart staan aan een tafel. De één heeft een bijl in zijn hand, de ander een perkamenten kaft met papieren. Voor hem ligt schrijfgerei, hij leunt met zijn arm op een documentenkistje. Op het briefje dat uit een van de boeken steekt staat dat de man 35 jaar is. Ook de leeftijd van de man met de bijl is bekend: ‘In deser gestalt ben ik 44 jaren alt’, staat op het stuk papier links op tafel. Op de muur tussen de twee mannen staat het jaartal 1589.
Het zou hier kunnen gaan om twee kapiteins van de schutterij die een boodschap uitdragen. De rechter man heeft zijn hand open als teken dat hij, en dus het St. Joris gilde, te vertrouwen is. De linker man heeft de bijl in zijn hand om aan te geven dat de schutterij zo nodig geweld niet zal schuwen.
Op de achtergrond is het bekende tafereel afgebeeld van St. Joris in gevecht met de draak. St. Joris redt de dochter van de koning, die biddend op de achtergrond staat afgebeeld. Sint Joris’ krijgshaftige optreden maakte hem tot de ideale beschermheilige van iedereen die strijd leverde: ridders, kruisvaarders en schuttersgilden. De eerste vermelding van het St. Jorisgilde in Hoorn stamt uit 1481.

terug naar collectie