De trotse mannen achter de tafel op het schilderij boven de schouw zijn de bewindhebbers van de VOC-Kamer Hoorn. Het portret is geschilderd door Johan de Baen in 1682. Het toont macht en status: dure kleding, pruiken, kaarten, navigatie-instrumenten en plattegronden van forten. Alles om te laten zien dat ze de wereld aan hun voeten hadden. Centraal op tafel het belangrijkste van alles: het ‘Banckboek’ waarin de winsten werden opgetekend. Dit waren Hoornse mannen met macht. En dat wilden ze laten zien ook.

terug naar collectie