Image module

Nieuwe oplossingen

voor verbouwing monumentale Westfries Museum

Nieuwe data raadsbesluit toekomstplan

Het zijn noodzakelijke ingrepen die moeten worden gedaan in de kwetsbare monumentale panden van het Westfries Museum aan de Roode Steen. Het gaat om het herstellen van de fundering, de verduurzaming, het toegankelijk maken voor mindervaliden en de uitbreiding met het pand Roode Steen 15. Maar, luidde de opdracht van de gemeenteraad: doe dat binnen de kaders ‘sober en doelmatig’. Een stevige bouwtechnische opgave waar een team van professionals de afgelopen periode hard aan heeft gewerkt.

De uitwerking van dit vernieuwingsplan voor het Westfries Museum wordt op 13 april gepresenteerd aan de Hoornse gemeenteraad. Iets later dan gepland omdat het bouwkundige component vertraging heeft opgelopen vanwege de complexiteit van de opdracht. Vanaf 14 april wordt het plan ook gepresenteerd op deze websitepagina, op social media en in de pers. Graag zelf een kijkje in de toekomst nemen? Op 23 april wordt een openbare online presentatie gehouden waarbij alle geïnteresseerden aanwezig kunnen zijn en via de chat direct vragen kunnen stellen aan directeur Ad Geerdink en Boudewijn de Lange van TPAHG-architecten. De gemeenteraad beslist op 1 juni over het plan over dit plan voor de vernieuwing van het Westfries Museum.

Het afgelopen half jaar is door een team van professionals aan een nieuw plan gewerkt voor de restauratie, verduurzaming en uitbreiding van het Westfries Museum. Op donderdagavond 14 januari is de gemeenteraad van Hoorn op de hoogte gebracht van de stand van zaken. De belangrijkste conclusie uit deze tussenstand: ook binnen de door gemeenteraad meegegeven kaders ‘sober en doelmatig’ is het mogelijk om een duurzaam, toegankelijk en aansprekend museum te realiseren in de monumentale panden aan de Roode Steen.

Image module
Image module

foto: Benno Ellerbroek

Op 30 juni 2020 stelde de gemeenteraad van Hoorn een krediet van € 100.000,- beschikbaar voor de uitwerking van plannen voor restauratie, verduurzaming en uitbreiding van het Westfries Museum. Een meerderheid van de raad schatte het al bestaande plan ‘Hoorn CS’ echter als te ambitieus in: men vroeg de gemeentelijke projectgroep terug naar de tekentafel te gaan om een meer sober en doelmatig plan uit te werken. De focus moest daarbij liggen op herstel van de funderingen, verduurzaming van de monumenten, verbetering van de toegankelijkheid en uitbreiding met het pand Roode Steen 15. Voor deze werkzaamheden is door het Rijk al een subsidie van 2,1 miljoen toegezegd en door de Provincie Noord-Holland ruim 3 ton.

open stadstuin
Image module

Het eerder gemaakte plan ‘Hoorn CS’ voorzag in een groot vrij toegankelijk entreegebied in het museum, plus een nieuwe expositieruimte, een depotvoorziening bij het museum en een verbinding met de panden van het museum aan het Achterom. Daarvoor zou nieuwbouw nodig zijn geweest in de tuin van het museum. In de gepresenteerde tussenstand op 14 januari is van nieuwbouw in de tuin geen sprake meer. Het museum zoekt de oplossing voor het gebrek aan depotruimte nu buiten het bestaande complex. De tuinen achter de panden aan de Roode Steen kunnen daardoor gekoppeld worden tot één fraaie grote stadstuin.

koppelkansen
Image module
Image module

Een belangrijk uitgangspunt van het nieuwe plan voor de toekomst van het Westfries Museum is dat alle benodigde en wenselijke functies binnen de bestaande panden aan de Roode Steen worden gezocht. Om zo doelmatig mogelijk te werk te kunnen gaan, wordt gekeken naar mogelijke ‘koppelkansen’. Dat wil zeggen dat je werkzaamheden die je toch uit moet voeren (in verband met restauratie, verduurzaming en de verbetering van de toegankelijkheid), zoveel mogelijk combineert met nieuwe functies die je wilt realiseren. Ga je toch de zolders isoleren, kijk dan meteen of daar de benodigde installaties kunnen worden geplaatst. Moet je graven in verband met funderingsherstel, onderzoek dan welke mogelijkheden onderkeldering zou kunnen bieden. Het mes snijdt hiermee aan meerdere kanten. Deze koppelkansen worden de komende tijd verder onderzocht en uitgewerkt.

Image module
Image module
Image module
ruimte voor groei

Het museum is blij met de deze eerste uitkomsten. Museumdirecteur Ad Geerdink: “Er is een goed doortimmerd bouwkundig plan aan het ontstaan. Een plan met een sterke innerlijke logica, dat het museum bij uitvoering niet alleen een prachtig monumentaal, duurzaam en goed toegankelijk onderkomen biedt, maar ook de ruimte voor groei. Voor nieuwe presentaties met gebruik van de nieuwe technologieën als Virtual Reality en Augmented Reality, waarmee het museum een veel groter en breder publiek kan aanspreken. We werken aan een opzet die uniek is in Nederland. Daarmee maken we ook grotere kans op externe financiering door fondsen en sponsoren, zullen we meer bezoekers trekken en kunnen we onze positie als visitekaartje van Hoorn nog beter waar maken.”

Image module
Image module
Image module
specialistenwerk

Om tot een goed doordacht en doorgerekend plan voor de vernieuwing van het Westfries Museum te komen, maakt de projectgroep gebruik van de expertise van diverse professionele bureaus. Daaronder Architectenbureau TPAHG (specialist in restauratie en verbouwing van monumentale panden), BMC Advies (expert op het gebied van museale organisatie en exploitatie) en fondswervingsbureau Subsidiewinst. De leiding van het project is in handen van Eltje de Klerk van Alpha Adviseurs. Zij heeft als projectmanager veel ervaring met bouw- en verbouwprojecten in de culturele sector.

Op 13 april presenteert de projectgroep de gemeenteraad de bouwkundige indeling en financiële ramingen, waarna deze informatie ook openbaar wordt gemaakt. Op 1 juni beslist de gemeenteraad over de toekomst van het museum.

Op deze website en via facebook houdt het Westfries Museum alle geïnteresseerden op de hoogte. Of schrijf je in voor de gratis online nieuwsbrief

Image module