Image module

Vernieuwing Westfries Museum

geeft toekomst aan de geschiedenis

Groen licht voor vernieuwing Westfries Museum!

Op 21 september besloot de Hoornse gemeenteraad tot financiering van de restauratie en verbouwing van het Westfries Museum. Hiermee wordt niet alleen funderingsherstel mogelijk gemaakt, maar ook verduurzaming van de monumentale panden, het verbeteren van de toegankelijkheid – waardoor mindervaliden straks het museum kunnen bezoeken – en het samentrekken met het monumentale buurpand Roode Steen 15. De gemeenteraad koos voor de variant met tentoonstellingszaal en ontvangstruimte in de kelders, tussen de herstelde funderingen. Dat betekent dat de monumentale gebouwen behouden blijven en dat het museum toekomstbestendig gemaakt kan worden voor de komende generaties. Lees hier het persbericht.

Vijf jaar geleden begon het bouwkundige en politieke proces om het Westfries Museum te behouden voor de toekomst. Dat dit nu werkelijkheid wordt, is te danken aan vele organisaties en personen die Hoorn en het Westfries Museum een warm hart toedragen. Van kennis tot financiële ondersteuning, van hart onder de riem tot politieke steun: het museum dankt iedereen die hieraan heeft bijgedragen. Dat geldt in het bijzonder voor de projectgroep (en dan met name voor projectleider Eltje de Klerk), het college en de gemeenteraad van Hoorn, de stichting Vrienden van het Westfries Museum, de stichting Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders en alle culturele en maatschappelijke organisaties die zich hiervoor hebben ingezet.

Bekijk hier het projectplan met daarin de gekozen vierde variant

Image module

‘Hoornse politiek geeft toekomst aan geschiedenis’

Image module

Ad Geerdink, directeur van het Westfries Museum: “Een aspect dat in de politieke discussie over het project minder aandacht heeft gekregen, is dat de vernieuwing van het Westfries Museum het verleden van de stad toekomst geeft. En dan bedoel ik niet alleen de eeuwenoude monumentale museumpanden, die er na de restauratie weer voor lange tijd tegen aan kunnen, maar ook het verleden als onderdeel van de identiteit van de stad en regio. De waardering van het verleden is geen vaststaand gegeven. Het is aan golfbewegingen onderhevig.” Ad vertelt hier hoe het museum hierop voorsorteert in haar vernieuwingsplannen.

‘Onderkeldering brengt museum op hoger plan’

Image module

Het is een complexe architectonische puzzel en uitdaging: de restauratie en vernieuwing van een monumentaal complex dat oorspronkelijk bestaat uit zeven panden. Hoe maak je daar een toekomstbestendig museum van – binnen de kaders ‘sober en doelmatig’? Boudewijn van Langen van het Hoornse architectenbureau TPAHG is de drijvende bouwkundige kracht achter het Projectplan Vernieuwing Westfries Museum. Samen met zijn collega Arné Peeters en de specialisten van de projectgroep bedacht en berekende hij creatieve doelmatige oplossingen. Daarbij zette hij bewust in op koppelkansen, zoals het plaatsen van klimaatinstallaties op de zolders en het creëren van een wisselexpositieruimte in de kelder. Boudewijn licht deze keuzes hier toe.

‘Monumentaal erfgoed gaat over generaties en eeuwen’

Image module

“Ik ben ontzettend blij voor Hoorn, ook voor de toekomstige generaties”, aldus Eltje de Klerk, projectleider van het projectteam Vernieuwing Westfries Museum. Ze prijst de gemeente voor het nemen van dit moeilijke, maar belangrijke besluit. “De Hoornse politiek kiest voor het behoud en ontwikkeling van het monument voor Hoornse bewoners en bezoekers, nu en in de toekomst. Het college en de gemeenteraad zien de waarde van het monumentale erfgoed voor de stad. Het monumentale complex staat al eeuwen, nu kan het mee de toekomst in.” De projectleider beantwoordt hier vijf vragen over het project.

FAQ

veelgestelde vragen

Wanneer sluit het museum voor deze grootscheepse renovatie en verbouwing? En hoelang is museum gesloten? Wat wordt het nieuwe museale concept van het Westfries Museum? Het zijn vragen die nu al worden gesteld, maar die we nog niet altijd kunnen beantwoorden. Hier vind je – nu en straks – steeds meer antwoorden.

Tipje van de sluier:
Volgens de voorlopige planning sluiten we na de zomer van 2022 onze monumentale poorten. Deze gaan hopelijk weer open begin 2025. Maar uit het oog, is niet uit het hart. We gaan door met het vertellen van onze historische verhalen. Hoe? Door de archeologische opgravingen op het oudst bewoonde plekje van Hoorn en alle bouwkundige vorderingen te laten zien bijvoorbeeld. En door verrassende pop-up exposities in de stad. We blijven in beeld: van vlog tot archeologische rondleiding, van online exposities tot dependance in Hoornse binnenstad. Via toekomstspecials houden we je op de hoogte: schrijf je daarom nu in voor onze online nieuwsbrief. En volg ons al op Facebook en Instagram?

Heb jij een vraag die hier niet bij staat? Stel hem via communicatie@wfm.nl.