Het Westfries Museum is gesloten, bezoek onze nieuwe website voor meer informatie www.westfriesmuseum.nl

Je bezoekt nu de oude website van het Westfries Museum

Onze website wordt vernieuwd over:

00 dagen : 00 uren : 00 minuten : 00 seconden

Museum dicht, stad open

Het Westfries Museum is gesloten voor een grootscheepse restauratie, verbouwing en vernieuwing. Medio 2025 openen we de deuren weer voor het publiek. We blijven echter onze verhalen vertellen: online via onze nieuwe website en straks in onze tijdelijke museumlocatie Statenpoort.

Een nieuw Westfries Museum

Op 2 januari 2023 wordt onze website vernieuwd. Daarop volg je het laatste nieuws over de verbouwing en vernieuwing van het museum, waaronder de archeologische opgravingen. Bovendien onthullen we met deze website onze nieuwe huisstijl! Zo maakt het Westfries Museum toekomst van het verleden.

Popup sluiten
Image module

Vernieuwing Westfries Museum

geeft toekomst aan het verleden

Op de drempel van een nieuw Westfries Museum
Op 21 september 2021 besloot de Hoornse gemeenteraad tot financiering van de restauratie en verbouwing van het Westfries Museum. Hiermee wordt funderingsherstel mogelijk gemaakt, maar ook verduurzaming van de monumentale panden, het verbeteren van de toegankelijkheid – waardoor straks iedereen het museum kan bezoeken – en het samentrekken met het monumentale buurpand Roode Steen 15. Dat betekent dat de monumentale gebouwen behouden blijven en dat het museum toekomstbestendig gemaakt kan worden voor de komende generaties. Lees hier het persbericht uit 2021.

Verbouwing en vernieuwing
Vanaf 1 januari 2023 is het Westfries Museum langdurig gesloten voor publiek. De museumpanden worden gerestaureerd en krijgen nieuwe funderingen, het complex wordt verduurzaamd en verbouwd. Zo krijgen twee van de panden een nieuwe kelderverdieping, waarin de nieuwe ruimte voor tijdelijke exposities wordt ondergebracht. En het buurpand Roode Steen 15 is straks ook onderdeel van het nieuwe museumcomplex. Hierdoor ontstaat op de begane grond een nieuwe ontvangstruimte met winkel, horeca en toegang tot de fraaie grote binnentuin. Voor deze openbare ruimte hoeft geen toegang betaald te worden: de ideale ontmoetingsplek en nieuwe culturele hotspot in het hart van de stad.

Museum voor iedereen
Dankzij een toegankelijke entree, lift en gelijkvloerse zalen is het museum straks voor iedereen toegankelijk, zonder dat dit ten koste gaat van de unieke sfeer en het monumentale karakter van het museum. Na de heropening kan iedereen in het museum op ontdekkingstocht door meer dan 20 wonderkamers. Hierin wordt het verhaal van Hoorn en de regio in de zeventiende eeuw vertelt vanuit verwondering en verschillende perspectieven.

Image module

Benieuwd naar alle ins en outs?
Klik op de afbeelding hierboven om het Projectplan
Vernieuwing Westfries Museum (versie april 2022) te bekijken.

Een kijkje
in de
toekomst

Image module

Ad Geerdink, directeur Westfries Museum: “Ook al zie je er nog niets van in ons museum zelf, achter de schermen van het Westfries Museum wordt hard gewerkt aan de toekomst: van duurzame bouwkundige keuzes tot een nieuw museaal concept. Er staat inmiddels een stip op de horizon. Op 1 januari 2023 sluit het museum zijn deuren voor de grootscheepse verbouwing en restauratie.

Als alles volgens planning verloopt, zullen we tegen de zomer van 2025 onze deuren weer openen voor publiek, maar dan is het museum volledig gerestaureerd, verduurzaamd, toegankelijk gemaakt, uitgebreid en ook inhoudelijk vernieuwd. Voor het zover is, moet er nog heel wat water door de zee. De vernieuwing van het Westfries Museum is immers een omvangrijk, maar bouwkundig noodzakelijk project en een technische uitdaging van formaat. En dat in roerige tijden.” Lees meer >>

Het nieuwe
museum
krijgt vorm

Image module

Hoe zorg je ervoor dat het Westfries Museum gerestaureerd wordt in alle monumentale glorie, maar er toch vernieuwing en uitbreiding plaatsvindt? Architecten Boudewijn van Langen en Arné Peeters van TPAHG architecten zoeken en vinden de juiste balans, binnen de kaders sober en doelmatig.

Zo is in de voorlopige ontwerpen voor het interieur uitgegaan van materialen met een bronsachtige uitstraling. Boudewijn: “Brons heeft zowel een historische als een warme, moderne uitstraling, dat past bij zowel de monumenten als bij het nieuwe Westfries Museum. En in het ontwerp zijn de enige moderne toevoegingen aan het monumentale complex het trappenhuis en de lift naast de entree. Zij verbinden alle etages met elkaar, zodat het museum straks wel goed toegankelijk is voor bezoekers die gebruik maken van een rolstoel.” Boudewijn van Langen beantwoordt acht vragen over de voorlopige ontwerpen en bouwkundige keuzes. Lees verder >>

Archeologische
schatkamer gaat open!

Image module

Michiel Bartels is hoofd van de Archeologische Dienst West-Friesland. Samen met zijn collega-archeologen staat hij voor een intensieve en interessante uitdaging: de opgravingen onder het monumentale complex van het Westfries Museum. “We zijn zeer benieuwd wat we gaan vinden op deze locatie. De gebouwen bevinden zich op de oudst bewoonde plek van Hoorn: we verwachten een schat aan vondsten.” Vijf vragen aan de bevlogen archeoloog.

1.     Waar zijn jullie op dit moment mee bezig?
“We bereiden ons voor op een groot en langdurig onderzoek onder de panden van het Westfries Museum. Bij de voorbereidende werkzaamheden hebben we het afgelopen half jaar in het buurpand Roode Steen nummer 15 al tot 1,5 meter kunnen graven, net als in de tuin en rondom het museum waar de damwanden straks worden geplaatst. Daar vonden we al een zeventiende-eeuwse aardewerken voorraadpot… Lees verder >>

Nieuw
museaal
concept

Image module

Het Westfries Museum blijft straks een museum dat zich toelegt op de cultuurgeschiedenis van de zeventiende eeuw: dat is immers de meest enerverende periode in de geschiedenis van Hoorn, West-Friesland en Nederland. En die geschiedenis is in onze stad en regio nog altijd tastbaar en zichtbaar aanwezig, dat verhaal willen we blijven vertellen.

Maar wat verandert er dan wel in het nieuwe museale concept? Wat zie je straks als je door het museum loopt en waarmee worden de bezoekers verrast en geïnspireerd? Ad Geerdink neemt je mee de toekomst in. Lees verder >>

Museum
voor
iedereen

Image module

Omdat het Westfries Museum voor iedereen is, legt het museum nu al zijn oor te luister bij mensen die zich betrokken en aangesproken voelen bij de diverse thema’s. Om het nieuwe museale concept te toetsen heeft het museum daarom ook een klankbordgroep bij elkaar gebracht.

Inmiddels denken zo’n vijftig mensen met heel verschillende achtergronden mee over onderwerpen als ‘toegankelijkheid’, ‘meerstemmigheid’ en ‘aantrekkelijkheid voor publiek’ in vijf verschillende werkgroepen. Lees verder >>

Door naar
de volgende
fase

Image module

Het project Vernieuwing Westfries Museum bevindt zich nu in de Ontwerpfase. Projectleider Eltje de Klerk legt uit wat deze fase inhoudt: “Voordat er verbouwd wordt, moeten de plannen door de architect tot in detail worden uitgewerkt. Zo is het voor de aannemer duidelijk welke werkzaamheden uitgevoerd moeten worden.

Denk aan de uitwerking van zaken als de fundering, het type installaties voor klimaatbeheersing en beveiliging, maar ook de plaats en breedte van de publieksdoorgangen, de nieuwe entree en de aanbouw voor de lift bijvoorbeeld. Als deze uitwerkingen er zijn, wordt een aannemer aangetrokken via een aanbestedingsprocedure. Volgens de huidige planning vindt dit plaats begin 2023. De bouw zal dan… Lees verder >>

Monumentaal
erfgoed
bewaken

Image module

De schatbewaarders van de Hoornse monumenten. Zo zou je Pieter Meijers en het Team Erfgoed (Monumenten & Archeologie) van de gemeente Hoorn kunnen noemen. Zij houden immers het monumentale erfgoed van onze historische stad in een zo goed mogelijke staat. Maar niet alleen hun expertise waarborgt de historische kwaliteit van de vernieuwing van het Westfries Museum.

Er wordt ook nauw samengewerkt met o.a. de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de Nationale Monumentenorganisatie en de gemeentelijke Monumenten- en Welstandscommissie Hoorn. Pieter: “Hoorn mag dan een relatief klein stadje zijn, ons monumentale erfgoed is groots en dient goed bewaard te worden voor komende generaties.” Lees verder >>

Bouwplaats midden in de binnenstad: hoe?

Image module

De voorbereidende werkzaamheden voor het project ‘WFM 2025’ zijn gestart. Maar hoe zorg je voor zo weinig mogelijk overlast bij zo’n groot restauratie- en vernieuwingsproject midden in het historische hart van de stad?

We vroegen het aan Rob Bakker, projectleider bij TPAHG architecten. Hij houdt zich bezig met het aanvragen van vergunningen, uitwerken van de stukken en de bouwbegeleiding. “De Roode Steen als locatie voor een bouwplaats geniet niet de voorkeur; de tuin van Roode Steen 15 biedt de beste mogelijkheden,” aldus Rob. Lees verder >>

Museum Dicht, Stad Open

Vanaf 1 januari 2023 is het Westfries Museum langdurig gesloten voor publiek. Tijdens de verbouwing van de museumpanden aan de Roode Steen blijven we echter actief. Vanaf medio 2023 openen we in de Statenpoort aan de Nieuwstraat een nieuwe publiekstrekker. De prachtige schepenenzaal van het voormalige stadhuis van Hoorn toveren we om in een theater, waar we de bezoeker trakteren op de multimedia show ‘Het verhaal van Hoorn’. Dit wordt het inspirerend startpunt om met podwalk of wandelgidsje de monumentale rijkdom en veelbewogen geschiedenis van de stad te ontdekken. In Hoorn ligt de geschiedenis immers op straat.

Ook op andere manieren blijf je genieten van onze verhalen tijdens de sluiting: van online tentoonstelling ‘De Slag op de Zuiderzee’ tot archeologische rondleidingen in de bouwplaats. Via onze nieuwsbrief houden we je op de hoogte. En volg ons al op Facebook en Instagram?

FAQ

veelgestelde vragen

Wanneer sluit het museum voor deze grootscheepse renovatie en verbouwing? En hoelang is museum gesloten? Wat wordt het nieuwe museale concept van het Westfries Museum? Het zijn vragen die nu al worden gesteld, maar die we nog niet altijd kunnen beantwoorden. Hier vind je – nu en straks – steeds meer antwoorden.

Heb jij een vraag die hier niet bij staat? Stel hem via communicatie@wfm.nl.

Dankwoord

Het Westfries Museum wordt behouden voor de toekomst. Dat is te danken aan vele organisaties en personen die Hoorn en het Westfries Museum een warm hart toedragen. Van bouwkundige kennis tot financiële ondersteuning: het museum dankt iedereen die hieraan bijdraagt. Dat geldt in het bijzonder voor de vakkundige projectgroep onder leiding van Eltje de Klerk, maar zeker ook voor de organisaties die de restauratie en vernieuwing financieel mogelijk maken.

Het college en de gemeenteraad van Hoorn, stichting Vrienden van het Westfries Museum, het Le Cocq Plancken Fonds, stichting Stadsherstel Hoorn, Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders, stichting Dioraphte, Provincie Noord-Holland, subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

 

Image module
Image module
LeCocq
Plancken
Fonds
Image module
Image module
Image module
Image module
Image module
Image module