Geruchtmakende diefstal leidt tot groots gebaar

Het Westfries Museum is twee zeventiende-eeuwse schilderijen rijker, een wintergezicht van Claes Molenaer en een zeer rijk gedecoreerde genrevoorstelling van Egberts van der Poel. Beide werken zijn door twee verzamelaars aan het museum geschonken, ter compensatie voor de in 2005 gestolen werken van dezelfde kunstenaars.

Molenaar

Wintergezicht van Claes Molenaer

In januari van dit jaar bezochten twee verzamelaars van zeventiende-eeuwse kunst het Westfries Museum en raakten met één van de gastvrouwen aan de praat. Ook over de diefstal in 2005. Thuisgekomen namen zij de lijst van gestolen werken, die op de museumsite te vinden is, door. Daarbij merkten zij op, dat er destijds ook twee schilderijen waren gestolen van schilders waarvan zij vergelijkbare werken in hun bezit hadden. Het ene werk is een sfeervol wintergezicht van de in dit genre gespecialiseerde Haarlemse kunstenaar Claes Molenaer. Het andere een zeer rijk gedecoreerde genrevoorstelling van een keukenmeid die in de buitenlucht vissen aan het schoonmaken is van de Delftse schilder Egbert Lievens van der Poel. Omdat het museum en vooral de wijze waarop het zijn collectie uit de Gouden Eeuw presenteert, zeer aansprak, besloten de beide verzamelaars de panelen aan het museum te schenken.

Het museum is de verzamelaars zeer dankbaar voor hun gebaar. De nieuwe werken hebben meteen een fraaie plek gekregen in de ‘Taveerne’ op de eerste verdieping.