Rembrandt in zwart-wit

Vanaf 23 maart 2013 is Rembrandt in het Westfries Museum te zien. Het museum presenteert een prachtige overzichtstentoonstelling met meer dan 100 etsen van de meester zelf. De etsen zijn bij elkaar gebracht door een particuliere verzamelaar. Het is voor het eerst dat deze collectie aan het publiek getoond wordt.
Rembrandt van Rijn is vooral bekend vanwege zijn schilderijen. Maar in zijn eigen tijd genoot hij onder collega kunstenaars vooral aanzien vanwege zijn etsen. En terecht, want zijn etsen zijn meesterwerken op de vierkante centimeter.
Rembrandts totale grafische oeuvre omvat zo’n 290 etsen. Daarvan is een representatief overzicht op de expositie te zien. Een speciaal accent ligt op de etsen die een beeld geven van het dagelijks leven in Rembrandts tijd.
Bij de tentoonstelling verschijnt een prachtige glossy, waarin het grafische werk van Rembrandt vanuit veel verschillende en verrassende invalshoeken wordt benaderd. De glossy (klik hier voor een voorproefje)  wordt gemaakt in samenwerking met Pelican Magazines, uitgever van onder andere Tableau en Résidence.

Daarnaast zijn er tal van activiteiten rond de tentoonstelling georganiseerd: klik hier voor een overzicht.

De tentoonstelling komt tot stand in samenwerking met nog vier musea: het Markiezenhof in Bergen op Zoom, Stedelijk Museum Zutphen, Het Hannemahuis in Harlingen en Museum Gouda. Na Hoorn reist de expositie ook langs die vier musea.
Kijk ook op www.rembrandtinzwartwit.nl

23 maart t/m 28 juli