Image module

‘Daar werd wat gruwelijks verricht’

lezing door Reggie Baay

De Vrienden van het Westfries Museum Hoorn organiseren in het kader van de tentoonstelling ‘Depok, De droom van Cornelis Chastelein’ op 19 september een avond over de slavernij in Oost-Indië.
Lezing van Reggie Baay over zijn boek (2015) over slavernij in de oost met na afloop een reactie van museumdirecteur Ad Geerdink.

Plaats: Westfries Museum, Schutterijzaal
Aanvang: 19.30 uur; inloop vanaf 19.00 uur
Toegang: € 7,50, voor Vrienden van het Westfries Museum € 5,-
Reserveren noodzakelijk wegens beperkt aantal toegangskaarten.

Met medewerking van Stichting Vrienden van het Westfries Museum en Boekhandel Stumpel, Hoorn

Reggie Baay (Leiden, 1955) studeerde aan de Rijksuniversiteit Leiden, waar hij zich specialiseerde in de koloniale en postkoloniale literatuur en geschiedenis. Van 1985 tot 2005 was hij als redacteur verbonden aan het tijdschrift Indische Letteren en publiceerde hij vele artikelen op het gebied van koloniale geschiedenis en koloniale literatuur.

Daar werd wat gruwelijks verricht

Het boek Daar werd wat gruwelijks verricht, over de onbekende geschiedenis van de koloniale slavernij in Indië, verscheen in 2015. NRC Handelsblad schreef hierover: ‘In een bij vlagen meeslepend boek wordt aan de hand van treffende, vaak wrange anekdotes een veelal onbekend beeld geschetst van de ‘koloniale’ slavernij in Indië.

‘2 Januari 1688: Francisco van Bengale, slaaf van onderkoopman Jan Grootstadt, verhangt zich.‘ Deze Francisco was een van de velen die de dood verkozen boven een ondraaglijk slavenbestaan in Nederlands Oost-Indië

Van de beginjaren van de VOC tot aan het einde van de kolonie volgt Baay het spoor van de mensenhandel in de Nederlandse koloniën in de Oost. De koloniale slavernij nam er vele vormen aan: er waren huisslaven, kindslaven, seksslaven, ambachtslaven, maar ook slaven op de plantages en perken. Slaven werden vernederd, gefolterd en vermoord.
Reggie Baay schrijft de geschiedenis van de slavernij in Indië. Want het is een misverstand te denken dat de slavernij in de koloniën zich beperkte tot de West. En hoe komt het dat ons beeld ervan zo vertekend is, alsof er in de Oost geen echte slavernij bestond?
Daar werd wat gruwelijks verricht is, hoe ongelofelijk dat ook lijkt, het eerste boek waarin de geschiedenis van de slavernij in ‘ons Indië in zijn geheel verteld wordt.

Image module

Reggie Baay.

over ander werk van Reggie Baay

Baay publiceerde verder nog de volgende boeken:

· De ogen van Sol (2005), de geschiedenis van een Indische vader gezien door de ogen van een zoon.
· De njai; Het concubinaat in Nederlands-Indië. (2008 Een studie over de geschiedenis van de Indische ‘oermoeder’, de inheemse concubine van de Europeaan in het koloniale Nederlands-Indië. Volgens NRC Handelsblad ‘Een onmisbaar boek over ons koloniale verleden’.
· In mei 2010 verscheen Portret van een oermoeder.
· In november 2010 kwam vervolgens Ik ben/ Aku adalah in boekvorm uit. Deze theatermonoloog, geschreven in opdracht van Toneelgroep De Appel in het kader van het theaterproject De Tuin van Holland.
· In mei 2012 publiceerde Reggie Baay zijn roman: Gebleekte ziel.
· Het laatste boek van Reggie Baay, de roman Het kind met de Japanse ogen, verscheen eind september 2018.

Image module

‘Daar werd wat gruwelijks verricht’, boek door Reggie Baay.