Het Westfries Museum is gesloten, bezoek onze nieuwe website voor meer informatie www.westfriesmuseum.nl

Je bezoekt nu de oude website van het Westfries Museum

Onze website wordt vernieuwd over:

00 dagen : 00 uren : 00 minuten : 00 seconden

Museum dicht, stad open

Het Westfries Museum is gesloten voor een grootscheepse restauratie, verbouwing en vernieuwing. Medio 2025 openen we de deuren weer voor het publiek. We blijven echter onze verhalen vertellen: online via onze nieuwe website en straks in onze tijdelijke museumlocatie Statenpoort.

Een nieuw Westfries Museum

Op 2 januari 2023 wordt onze website vernieuwd. Daarop volg je het laatste nieuws over de verbouwing en vernieuwing van het museum, waaronder de archeologische opgravingen. Bovendien onthullen we met deze website onze nieuwe huisstijl! Zo maakt het Westfries Museum toekomst van het verleden.

Popup sluiten
Image module

Museum voor iedereen

Klankbordgroep

Op 1 januari 2023 sluit het museum de deuren voor een ingrijpende restauratie, verduurzaming en uitbreiding van de monumentale museumhuisvesting. De gebouwen worden tevens toegankelijk gemaakt voor iedereen. Maar bij de vernieuwing van het Westfries Museum worden niet alleen de gebouwen onder handen genomen, ook de presentatie van de museumcollectie gaat op de schop. Het Westfries Museum vertelt na de heropening een vernieuwd meerstemmig en verbindend verhaal over de zeventiende eeuw: een verhaal waarin iedereen zich herkent en door erkent voelt. Omdat het Westfries Museum voor iedereen is, legt het museum nu al zijn oor te luister bij mensen die zich betrokken en aangesproken voelen bij de diverse thema’s. Om het nieuwe museale concept te toetsen heeft het museum daarom ook een klankbordgroep bij elkaar gebracht. Inmiddels denken zo’n vijftig mensen met heel verschillende achtergronden mee over onderwerpen als ‘toegankelijkheid’, ‘meerstemmigheid’ en ‘aantrekkelijkheid voor publiek’ in vijf verschillende werkgroepen.

 

Eerste bijeenkomst Klankbordgroep

 

De verbouwing het Westfries Museum biedt letterlijk ruimte voor de verbetering van de faciliteiten voor de museumbezoeker en een vernieuwing van de presentatie. Hiermee kan een groter en diverser publiek bereikt worden, bovendien zoekt het museum straks nog sterker de samenwerking. Passend bij die open houding wil het Westfries Museum wordt het publiek van de toekomst en mogelijke samenwerkingspartners al in deze voorbereidingsfase actief bij de totstandkoming van het concept en marketingstrategie voor het nieuwe museum betrekken. Als museum willen we namelijk graag weten of het nieuwe museale concept en de communicatiestrategie aansluiten bij de wensen, behoeften en verwachtingen van onze beoogde bezoekers en samenwerkingspartners.

Draagvlak en samenwerking

Om feedback, suggesties en adviezen op te kunnen halen, stelde het museum daarom een brede klankbordgroep in. Zo versterken we de voeling met de doelgroepen en vergroten we het draagvlak voor het nieuwe concept. De totale klankbordgroep bestaat uit zo’n 50 leden, die met elkaar gemeen hebben dat zij afkomstig zijn uit of een sterke band hebben met de Hoornse/Westfriese gemeenschap. Deze klankbordgroep is opgesplitst in vijf werkgroepen met ieder zeven deelnemers, die onder begeleiding van één van de managementteamleden van het museum bij elkaar komen. De werkgroepen geven niet alleen feedback op het totale concept, maar ook op een specifiek onderdeel van de vernieuwingsplannen.

Deze thema’s zijn:

  1. Toegankelijkheid. Het museum wil toegankelijk zijn voor iedereen, dus ook voor mensen met een specifieke hulpvraag. Hebben we in het concept wel aan alle aspecten die hier mee samenhangen gedacht? De deelnemers aan deze klankbordgroep vertegenwoordigen bezoekers met diverse hulpvragen.
  2. Inclusie. Het Westfries Museum wil een inclusief en verbindend verhaal over de zeventiende eeuw vertellen. Is er in de opzet van de presentatie en de programmering voldoende rekening gehouden met de geschiedenis van alle groepen in de samenleving, ook degene tot nu toe niet of nauwelijks een plek hadden in het narratief van de zeventiende eeuw? Voor deze klankbordgroep zijn personen uitgenodigd die representatief zijn voor die groepen.
  3. Vriendschap. De Vrienden van het Westfries Museum vormen een belangrijke en trouwe achterban van het museum. Staan zij ook achter de vernieuwingsslag die het museum wil maken? En op welke wijze kan de vriendschapsband in de toekomst worden versterkt?
  4. Aantrekkelijkheid. Het museum denkt met het nieuwe concept een breder en diverser publiek te kunnen trekken, maar is dat ook zo? Immers, zoveel mensen, zoveel wensen. Voor deze werkgroep worden zeven personen uitgenodigd, die qua levensstijl en vrijetijdsbesteding representatief zijn voor de toekomstige publieksgroepen. Vinden zij het museum aantrekkelijk genoeg voor een bezoek? En sluiten onze ideeën over hoe en waarmee we hen zouden kunnen bereiken met onze promotie wel aan op de manier waarop zij informatie vergaren en een keuze maken voor de invulling van het museum?
  5. Samenwerking. Het nieuwe Westfries Museum wil geen eiland in de stad zijn, maar een actief onderdeel van de samenleving. Welke kansen liggen er voor succesvolle samenwerking? Die vraag leggen we voor aan vertegenwoordigers van diverse maatschappelijke organisaties in stad en regio. Vooral om te beoordelen of het concept voldoende kansen tot succesvolle samenwerking biedt en een voedingsbodem te leggen voor nieuwe samenwerkingsverbanden.

 

Werkgroep Toegankelijkheid

 

Permanente klankbordgroep

Inmiddels hebben er verschillende gesprekken plaatsgevonden met de diverse werkgroepen. Het leverde al vele interessante nieuwe gezichtspunten, adviezen en goede suggesties op. Het staat het museum vrij deze adviezen en suggesties over te nemen, maar koppelt onder het motto ‘Pas toe of/eg uit’ naar de klankbordgroep terug wat er met de feedback gedaan is. Als het aan het Westfries Museum ligt, dan is dit de opmaat naar een kleinere, maar permanente klankbordgroep van 10 personen, waar het museum ook na de heropening zijn plannen en beleid aan kan voorleggen en toetsen.