Image module

Meer dan een monumentale restauratie

Projectleider Eltje de Klerk

Eltje de Klerk leidt het team dat de restauratie en vernieuwing uitvoert. Als projectleider van culturele vastgoedprojecten weet ze dat het om meer gaat dan het restaureren van het monumentale gebouw. Ook de invulling van de museumfunctie is immers zeer bepalend voor het project en de toekomstige bedrijfsvoering. “De gebouwen staan na restauratie weer stevig op hun fundamenten, en het museum zelf wordt groter, interactiever en eigentijdser. En ook van belang: de vernieuwing geeft het museum de kans om ook vanuit het hedendaagse perspectief naar de periode die we ‘Gouden Eeuw’ noemen te kijken en daarop te reflecteren.”

“Met de opdracht van de gemeenteraad maakt Hoorn het gemeentelijke museum weer klaar voor de toekomst,” aldus Eltje. De renovatie en vernieuwing waartoe de raad heeft besloten, is volgens haar niet alleen belangrijk voor het museum, maar ook aantrekkelijk voor de hele Hoornse samenleving. “Niet alleen bezoekers van het museum, maar ook voorbijgangers genieten van de panden.”

Gebouw en beleving museum

Als projectleider houdt Eltje zich zowel met de vastgoedkant als met de bedrijfsvoering bezig: een essentiële combinatie omdat het gebouw zelf en hoe het gebruikt wordt nauw samenhangen bij cultureel en monumentaal vastgoed. “De opdracht betreft zowel het vastgoedaspect als hoe de bezoeker het museum zal gaan beleven. Voor dit soort projecten is dus de hardware en de ‘software’ – de inhoud – een essentiële combinatie. De symbiose tussen de gebouwen en het museum is bij het Westfries Museum daarbij nog eens bijzonder groot. Het Westfries Museum staat midden in de historische binnenstad, op één van de vroegst bebouwde plekken van Hoorn. Daar werden vroeger grote besluiten genomen en dat zul je ook in de het vernieuwde museum nog steeds blijven ervaren.”

Straks met Roode Steen 15

De opdracht van de gemeenteraad komt in eerste instantie voort uit de noodzaak om een restauratie uit te voeren van de monumentale panden, inclusief funderingsherstel, benadrukt Eltje. “Het gaat daarbij niet alleen om de huidige panden van het museum, ook het aanpalende pand aan de Roode Steen 15 wordt in deze renovatie betrokken. Dit gebouw is nu nog geen onderdeel van het museum, maar na de renovatie zal dit wel het geval zijn. De uitbreiding tot een groter museum vraagt om een nieuwe routing en museale invulling, waarbij ook gezorgd wordt voor een betere toegankelijkheid voor mindervaliden.”

Waarom onderkeldering?

Het gaat dus om meer dan het herstel van de fundering alleen, stelt ze. “De gemeenteraad wil ook voldoende ruimte geven aan museale activiteiten en alle bezoekers de ruimte geven het museum te bezoeken, ook mindervaliden. Daarom heeft de raad ingestemd met een onderkeldering van de panden aan de Roode Steen 15 en 16. De ruimte onder Roode Steen 15 wordt een optimale expositiezaal voor wisseltentoonstellingen. Omdat het klimaat in deze zaal perfect beheerst kan worden, kan tegemoetgekomen worden aan de strenge klimaateisen die worden gesteld door bruikleengevers, bijvoorbeeld door samenwerkingspartner het Rijksmuseum. En dit biedt kansen voor mooie tentoonstellingen met schilderen en objecten die uit collecties kunnen komen van particulieren en musea van over de hele wereld. Aangezien Roode Steen 15 tot het vernieuwde museumcomplex zal gaan horen, zal de achterliggende tuin worden gekoppeld aan de bestaande museumtuin en zal de tuinmuur van nummer 15 worden hersteld.”

Hardwerkend projectteam

Ook al valt er aan de buiten- en binnenkant van het museum momenteel nog niets te zien van deze toekomstige veranderingen, achter de schermen worden bergen verzet. Eltje: “TPHAG Architecten werkt, in nauwe afstemming met de projectgroep en de museumleiding, aan het voorontwerp en zal daarna het definitief ontwerp uitwerken. Dit is niet zozeer een ‘artistiek ontwerp’ maar betreft vooral constructieve, installatietechnische en overige technische elementen. De projectgroep werkt daarnaast aan de voorbereiding van de verschillende aanbestedingen en heeft een sponsorwerver aangetrokken, plus een projectleider voor de realisatie van de bouw. Allemaal noodzakelijke voorbereidingen om straks zichtbare resultaten te leveren.”