Het Westfries Museum is gesloten, bezoek onze nieuwe website voor meer informatie www.westfriesmuseum.nl

Je bezoekt nu de oude website van het Westfries Museum

Onze website wordt vernieuwd over:

00 dagen : 00 uren : 00 minuten : 00 seconden

Museum dicht, stad open

Het Westfries Museum is gesloten voor een grootscheepse restauratie, verbouwing en vernieuwing. Medio 2025 openen we de deuren weer voor het publiek. We blijven echter onze verhalen vertellen: online via onze nieuwe website en straks in onze tijdelijke museumlocatie Statenpoort.

Een nieuw Westfries Museum

Op 2 januari 2023 wordt onze website vernieuwd. Daarop volg je het laatste nieuws over de verbouwing en vernieuwing van het museum, waaronder de archeologische opgravingen. Bovendien onthullen we met deze website onze nieuwe huisstijl! Zo maakt het Westfries Museum toekomst van het verleden.

Popup sluiten
Image module

Een kijkje in de toekomst

Directeur Ad Geerdink

“Ook al zie je er nog niets van in ons museum zelf, achter de schermen van het Westfries Museum wordt hard gewerkt aan de toekomst: van duurzame bouwkundige keuzes tot een nieuw museaal concept. Er staat inmiddels een stip op de horizon. Op 1 januari 2023 sluit het museum zijn deuren voor de grootscheepse verbouwing en restauratie. Als alles volgens planning verloopt, zullen we in 2025 onze deuren weer openen voor publiek, maar dan is het museum volledig gerestaureerd, verduurzaamd, toegankelijk gemaakt, uitgebreid en ook inhoudelijk vernieuwd. Voor het zover is, moet er nog heel wat water door de zee. De vernieuwing van het Westfries Museum is immers een omvangrijk, maar bouwkundig noodzakelijk project en een technische uitdaging van formaat. En dat in roerige tijden.”

Het vraagt om grote bouwkundige ingrepen: het noodzakelijke herstel van de funderingen van de monumenten, de onderkeldering van twee van drie gebouwen, de uitbreiding met het naastgelegen pand Roode Steen 15 en het creëren van een nieuwe samenhang met behoud van het karakter van de monumenten. Bovendien is bij dergelijke ingrepen de gemeente wettelijk verplicht archeologisch onderzoek te doen. Daarmee wordt de ontstaansgeschiedenis van Hoorn op deze belangrijke historische plek blootgelegd en gedocumenteerd. En dáár bovenop komt dan nog de conceptuele vernieuwing van het Westfries Museum. We grijpen deze eenmalige kans immers aan om knelpunten in de exploitatie en het behoud en beheer van de collectie op te lossen, maar vooral om onze publiekstaak nog beter waar te kunnen maken en daarmee nog meer te betekenen voor de gemeenschap. Als vernieuwd museum zijn we straks uitstekend op deze taak berekend. Met goede en uitgebreide publieksfaciliteiten en een heel nieuw, aansprekend inhoudelijk concept. Een concept dat bezoekers die regelmatig een museum bezoeken extra prikkelt, maar vooral de verwondering gaat opwekken van hen die de weg naar het Westfries Museum tot nu toe niet, of nog niet goed hebben weten te vinden.

Het project bevindt zich momenteel in de Ontwerpfase. Hierin worden alle bouwkundige en museale plannen uitgewerkt in een definitief ontwerp, om vervolgens te kunnen worden aanbesteed en gerealiseerd. Hier geven we je de stand van zaken weer, vertellen we wat de plannen zijn, hoe de uitwerking ervan er tot nu toe uitziet. Ons project wordt gerealiseerd in roerige tijden. In tijden van oorlog en een wereld die nog maar nauwelijks bekomen is van de coronapandemie, met alle gevolgen van dien voor de prijsontwikkelingen in de bouw. Dat maakt het moment van aanbesteding spannender dan ooit. Maar de projectgroep beseft zich tegelijk hoe dankbaar we moeten zijn dat we hier in Hoorn iets moois neer kunnen zetten, iets op kunnen bouwen, terwijl twee uur vliegen hier vandaag monumenten en musea met de grond gelijk worden gemaakt. Dat stemt somber, maar is tegelijk ook een motivatie om de vernieuwing van ons eigen Westfries Museum tot een succes te maken.

Namens de Projectgroep Vernieuwing Westfries Museum,

Ad Geerdink, directeur