Image module

“Hoorn geeft toekomst aan de geschiedenis”

Wethouder Samir Bashara

Het vroeg moed van gemeentebestuur en gemeenteraad om te beslissen over de omvangrijke restauratie en vernieuwing van het Westfries Museum. Maar die moed was er, aldus wethouder Samir Bashara. “Er is gekozen voor de meest ambitieuze variant. Daarmee zorgt Hoorn voor het meest toekomstbestendige scenario. Noodzakelijk, want de identiteit van het museum versterkt de identiteit van de Hoorn.” Vijf vragen aan de GroenLinks-bestuurder die ook de verduurzaming van het monumentale museum van belang vindt. “Het zorgt ervoor dat het gebouw en het museum de tand des tijds kan weerstaan.”

Waarom is de investering in het museum zo belangrijk?

Samir: “Het Westfries Museum is zeker niet het enige museum in Hoorn, maar wel het meest toonaangevend voor de historie van de stad. De identiteit van het museum en de identiteit van de 17e-eeuws binnenstad versterken elkaar. Uiteraard omdat het museum op een iconische plek midden in de historische binnenstad staat. Het unieke monument met zijn geschiedenis neemt daarmee in erfgoedland een belangrijke plek in. Maar zeker ook omdat het museum onze cultuurgeschiedenis vertelt: het verhaal van de geschiedenis van Hoorn, maar vooral die van de gehele regio West-Friesland. Het is gewijd aan een tijdperk waarin Nederland namelijk vanuit deze regio meeschreef aan de wereldgeschiedenis, daarmee overstijgt het onze stad. Regionaal, provinciaal en landelijk neemt het museum een belangrijke positie in, belangrijker dan veel mensen in Hoorn denken.”

Welke rol zie jij het museum spelen in de toekomst?

Historie is terugkijken, maar dat doe je altijd door de ogen van vandaag. Je kijkt naar het verleden met de kennis van nu. Dat verschil toont het Westfries Museum nu al. Het maakt een vertaalslag naar de hedendaagse tijd, bijvoorbeeld met tentoonstellingen die het heden aan het verleden spiegelen. In de nieuwe opzet komt dit nog sterker naar voren en dat is waardescheppend voor onze stad. Hoorn is groot geworden in de 17e eeuw, een interessante en roemruchte tijd. De geschiedenis van die periode werd echter herontdekt in de 19e eeuw en lang hebben we met die bril teruggekeken naar die 17e eeuw. In het concept van het vernieuwde Westfries Museum wordt die 19e-eeuwse blik ook duidelijk zichtbaar gemaakt. Dat levert een verhelderende en tegelijkertijd caleidoscopische visie op onze eigen historie op. Hiermee kun je niet alleen naar het verleden kijken, maar kunnen we als stad ook met nieuwe ogen naar de toekomst kijken. Dat zie ik als een belangrijke functie van het museum.”

Kun je een monumentaal complex wel verduurzamen?

“Het monumentale complex moet worden gerestaureerd, daarbij is het historisch perspectief het uitgangspunt. Alles wat mogelijk is om te behouden is van belang om de geschiedkundige kant te waarborgen. Maar om de publieksfunctie ook in de toekomst te behouden, waren we verplicht om het te verduurzamen. Het is een grote stap, want het gaat verder dan verduurzaming alleen. Het gaat ook om het toegankelijk maken voor mindervaliden, waar het monument nu totaal niet geschikt voor is: er is niet eens een lift. De restauratie, verduurzaming, het toegankelijk maken én de conceptuele vernieuwing gaan hand in hand. Dat is ook financieel gezien het meest duurzaam. We zijn als stad wettelijk verplicht onze rijksmonumenten te onderhouden, maar hiermee zorg je ervoor dat het de tand des tijds in alle opzichten kan weerstaan: het monumentale complex én het museum als instituut.”

Het klinkt als een grote uitdaging…

“Uiteraard is dit een grote uitdaging. Om het authentieke te behouden moet je kostbare ingrepen doen, dat is natuurlijk een heel ander verhaal dan bij een nieuwbouwproject. Het vraagt kennis, materialen, technieken die recht doen aan hoe de panden historisch zijn opgebouwd. Het zorgen voor een goed klimaat voor de kunst en het toegankelijk maken van alle ruimten zijn complexe vraagstellingen die met de nieuwste technieken opgelost gaan worden. Dat is in goede handen van de experts van onder andere het Hoornse architectenbureau TPAHG. Mijn rol als bestuurder is het overkoepelend proces aansturen en de begroting bewaken.”

Hoe past deze beslissing van het gemeentebestuur en de gemeenteraad in het grote geheel?

“Hoorn heeft de afgelopen periode grote projecten in gang gezet en belangrijke keuzes gemaakt voor Hoorn als stad. De vernieuwing van het museum betreft het bewaren en toekomstbestendig maken van ons culturele erfgoed. Hoorn vindt zichzelf het waard om dit te doen. We zijn na een lange periode van in de luwte blijven zover dat we het zelfbewustzijn hebben om als stad in de toekomst te investeren en daarvoor te gaan staan. Dat geeft hoop voor de toekomst van Hoorn.”