Image module

Projectleider Eltje de Klerk

beantwoordt vijf vragen over het project

Waar investeert de Hoornse gemeenteraad in?
Eltje de Klerk: “In unieke monumenten: het zijn onvervangbare schatten die het waard zijn behouden te worden voor Hoorn en de toekomstige generaties. Dat kan nu omdat er op een behoedzame manier fundering wordt aangebracht én omdat de monumentale panden Roode Steen 15 en 16 op verantwoorde wijze met elkaar worden verbonden. Complex en kostbaar, maar noodzakelijk voor het behoud van de monumenten en voor de museale bedrijfsvoering.”

Blijft door de beslissing van de gemeenteraad de 2,5 miljoen subsidie voor het Westfries Museum behouden?
“Ja. Het is een belangrijke financiële bijdrage voor het project. Het Rijk heeft een subsidie van 2,1 miljoen voor funderingsherstel toegezegd en de Provincie Noord-Holland ruim 3 ton voor de verduurzaming. Uiterlijk dit jaar moest er een positief besluit genomen wordt over het project, anders verviel de subsidie. Gelukkig is die beslissing op tijd genomen en dat getuigt van moed van de gemeenteraad. De instandhouding van monumenten is een wettelijke plicht, maar monumentale ‘rijkdom’ in je gemeente betekent ook dat deze verplichtingen met zich meebrengt. Niet gemakkelijk in financieel zwaar weer. Geld in de fundering investeren zie je aan de buitenkant in eerste instantie niet terug, maar het betekent wel het behoud van waardevolle monumenten voor nu en toekomstige generaties. Daarom springt het Rijk bij met deze subsidie. ”

Welke opdracht hebben jullie via het college meegekregen van de Hoornse gemeenteraad?
“Maak een plan voor de noodzakelijke ingrepen die gedaan moeten worden in de kwetsbare monumentale panden van het Westfries Museum. Het gaat om het herstellen van de fundering, de verduurzaming, het toegankelijk maken voor mindervaliden en de uitbreiding met het pand Roode Steen 15, inclusief de tuinen. De opdracht van de gemeenteraad aan het college van B&W luidde expliciet: doe dat binnen de kaders ‘sober en doelmatig’. Naar aanleiding van deze opdracht heeft wethouder Samir Bashara en de ambtelijke staf aan het projectteam kaders meegegeven om aan het werk te gaan. Het was een complexe opgave waar we met een team van professionals de afgelopen periode hard, maar met veel plezier, aan hebben gewerkt.”

Welke deskundigheid heeft een projectteam nodig voor een project als dit?
“Je kijkt vanuit verschillende disciplines binnen het projectteam naar de opgave: de architectonische en bouwtechnische vraagstukken, zoals constructie- en installatietechniek. Maar ook de beveiliging, in- en uithuizen van de collectie, de museale invulling, inrichting, routing plus de exploitatie en het werven van externe middelen voor het project. Zo’n gezamenlijk proces is intensief omdat alle aspecten met elkaar samenhangen. Een voorbeeld: in het museum moet een geschikte ruimte zijn voor wisseltentoonstellingen. Dit is zowel voor de architect essentiële informatie, als voor degene die de toekomstige museumexploitatie doorrekent. Deze ruimte moet bijvoorbeeld voldoen aan de bruikleenvoorwaarden van andere musea. En dat is weer een voorwaarde voor het organiseren van publieksaantrekkende wisselexposities die op hun beurt een groot effect hebben op de exploitatie van het museum.”