Het Westfries Museum is gesloten, bezoek onze nieuwe website voor meer informatie www.westfriesmuseum.nl

Je bezoekt nu de oude website van het Westfries Museum

Onze website wordt vernieuwd over:

00 dagen : 00 uren : 00 minuten : 00 seconden

Museum dicht, stad open

Het Westfries Museum is gesloten voor een grootscheepse restauratie, verbouwing en vernieuwing. Medio 2025 openen we de deuren weer voor het publiek. We blijven echter onze verhalen vertellen: online via onze nieuwe website en straks in onze tijdelijke museumlocatie Statenpoort.

Een nieuw Westfries Museum

Op 2 januari 2023 wordt onze website vernieuwd. Daarop volg je het laatste nieuws over de verbouwing en vernieuwing van het museum, waaronder de archeologische opgravingen. Bovendien onthullen we met deze website onze nieuwe huisstijl! Zo maakt het Westfries Museum toekomst van het verleden.

Popup sluiten

Fraaie handwerken uit Hoorn 1750-1825
Hoorn is een unieke stad. Dat blijkt maar weer uit het borduurwerk dat daar gemaakt is. Een hele bijzondere collectie ‘fraaie handwerken’ is van 15 december 2012 t/m 10 maart 2013 te zien in het Westfries Museum. Aan de hand van de borduur- en oefenlappen geeft het museum een spannend inkijkje in het achttiende-eeuwse regentenmilieu waaruit de handwerken afkomstig zijn.

Regentendochters
Centraal in de tentoonstelling staan 36 borduurwerken uit de periode 1750-1825 die allemaal in Hoorn zijn gemaakt. Het bijzondere aan de borduurlappen en oefenlappen is dat er op deze doeken motieven voorkomen die elders in Nederland niet op vergelijkbare doeken aangetroffen zijn. Ook zijn er door de maaksters hele verrassende steken gebruikt, die niet of nauwelijks voorkomen. Op de doeken zijn ook initialen en een jaartal aangebracht. Na uitgebreid genealogisch onderzoek is aangetoond, dat de borduurwerken (36 doeken in totaal) allemaal in Hoorn zijn gemaakt.

We weten nu meer over de achtergrond van de maaksters. Het gaat om meisjes uit regentenfamilies en uit de hogere middenstand. Van sommige borduursters weten we welk beroep hun vader of hun toekomstige echtgenoot uitoefende. We weten soms in welke straat ze woonden en in een enkel geval wat de politieke voorkeur van de ouders was. Hierdoor kan een beeld geschetst worden van het leven in Hoorn in de periode 1750-1825.

De basis van de tentoonstelling is afkomstig uit de collectie van het Westfries museum, aangevuld met doeken uit diverse musea in Nederland en daarbuiten en uit particulier bezit. Naast de genoemde doeken zijn ook kostuums, diverse documenten, Hoorns zilver werk, porselein uit die tijd tentoongesteld, speciaal betrekking hebbend op de families, waarin de meisjes opgroeiden. Van een paar meisjes is hun portret bewaard gebleven. Heel bijzonder is ook een stukje haarwerk, dat ter nagedachtenis gemaakt is van het haar van een van de meisjes. Dichter bij het verleden van een borduurster kun je haast niet komen.

N.B. Bij de tentoonstelling behoort een brochure die verkrijgbaar is in onze museumwinkel.