Educatie Visie

Educatief maatwerk

Wat betekent educatief maatwerk?

Bij een live educatief bezoek aan het Westfries Museum staat het leren leren voorop: Kritisch kijken, luisteren, filosoferen, meningsvorming en andere vaardigheden van de 21ste eeuwse vaardigheden. Zie voor uitleg bijvoorbeeld: www.slo.nl/thema/meer/21e-eeuwsevaardigheden/

De geschiedenis is daarbij het middel, het onderwerp en de aanleiding van het gesprek. Maar we maken altijd de verbinding van het verleden, naar het heden en de toekomst. Het gaat niet om feiten leren, maar om een plezierig bezoek en interesse naar méér te ontwikkelen. Eerst fascinatie, dan educatie.
Een bezoek wordt begeleid door museumdocent/ educator Eugene Bakker. Eugene is de ‘meester van het museum’ en is pedagogisch opgeleid en heeft als specialiteit Speciaal Onderwijs en Praktijkonderwijs lessen.

Een educatief bezoek aan het Westfries Museum heeft altijd het karakter van een ‘rondleiding’, een rondje door het museum, en wordt persoonlijk begeleid. Maar het verhaal en de vorm staan niet vast. Die worden ter plekke aangepast aan de voorkennis en de vragen van leerlingen, maar ook aan de sfeer in de groep en de interactie ter plekke.

Ook is het mogelijk om af te stemmen op het onderwerp in de lessen op school, je kunt ons zelf een kopie van je lesstof sturen, dan zorgen wij dat we dezelfde termen en uitleg hanteren voor een goede aansluiting.

Meestal duurt de rondleiding, van begin voor de voordeur – tot jassen aan en weer buiten staan, een uur. Dit maken we korter voor hele jonge kinderen en kan ook uitgebreid worden met een aanvullend programma in de educatieve ruimte.
Wij verzorgen dus live historic interpretation, maatwerk en ter plekke aangepast op de interactie met de leerlingen.

01.
Image
Educatie Visie
Educatief maatwerk
Image
Bezoek aan het museum
Wat en voor wie?
Image
Werkplaats van de Gouden Eeuw
Educatieve ruimte van het Westfries Museum
01.
Image
Livestream & Op School
We komen naar je toe!
01.
Image
In de stad
Hoorn
01.
Image
Contact met educatieteam
Praktische informatie