Het Westfries Museum is gesloten, bezoek onze nieuwe website voor meer informatie www.westfriesmuseum.nl

Je bezoekt nu de oude website van het Westfries Museum

Onze website wordt vernieuwd over:

00 dagen : 00 uren : 00 minuten : 00 seconden

Museum dicht, stad open

Het Westfries Museum is gesloten voor een grootscheepse restauratie, verbouwing en vernieuwing. Medio 2025 openen we de deuren weer voor het publiek. We blijven echter onze verhalen vertellen: online via onze nieuwe website en straks in onze tijdelijke museumlocatie Statenpoort.

Een nieuw Westfries Museum

Op 2 januari 2023 wordt onze website vernieuwd. Daarop volg je het laatste nieuws over de verbouwing en vernieuwing van het museum, waaronder de archeologische opgravingen. Bovendien onthullen we met deze website onze nieuwe huisstijl! Zo maakt het Westfries Museum toekomst van het verleden.

Popup sluiten
Image module

de witte duif

Una paloma blanca,
I’m just a bird in the sky
Una paloma blanca
Over the mountain I fly
No one can take my freedom away

Wie kent niet dit wereldberoemde nummer van de George Baker Selection.
De (witte) duif is niet alleen een veelbezongen, maar ook een al eeuwenoud, veelgebruikt en krachtig symbool. In vele culturen en verschillende religies.

Heilige Geest

In het Christendom is de duif vooral het symbool van de Heilige Geest. In het verhaal van de doop van Jezus Christus in de Jordaan wordt verteld dat de Heilige Geest in de gedaante van een duif op Hem neerdaalde.
De Evangelisten worden vaak afgebeeld met een duif aan hun oor, wat symbool staat voor de goddelijke ingeving voor hun geschriften. Ook heiligen als Gregorius de Grote en Remigius worden zo afgebeeld. Duiven die drinken uit een schaal nemen het levende water van de Geest in zich op.

Vrede

In het Oude Testament wordt verteld hoe Noach na de zondvloed een duif losliet en hoe deze terugkeerde met een uitbottend twijgje in de snavel, symbool van de verzoening tussen God en de mensen en van nieuw leven na de dood. Hierdoor werd de witte duif met een tak in de snavel het symbool van de vrede.

Liefde

De witte duif is het symbool van de eeuwige trouw tussen geliefden. Dat is de reden waarom bij huwelijken vaak witte duiven door het bruidspaar worden losgelaten. ‘Mijn duifje’ is ook al eeuwenlang een geliefd kooswoordje onder geliefden.
Twee snavelende duiven daarentegen staan juist niet voor huwelijkse trouw, maar voor prostitutie. Eeuwenlang is dit symbool door bordelen gebruikt.

Vrouwelijkheid

In veel oude culturen symboliseerde de duif vrouwelijkheid en moederlijkheid. De duif hoorde bij de hemelgodinnen en de koninginnen van het heelal. In Mesopotamië werd de duif in verband gebracht met de vruchtbaarheidscultus rond de godin Ishtar; in Fenicië met de vruchtbaarheidsgodin Astarte; en in Griekenland met Afrodite.

Beschermer

In de Islam bestaat een legende die vertelt hoe een duif ooit Mohammed op zijn vlucht wist te beschermen.

Lang leven

In China en Japan staat de duif voor een lang leven en voor het geven van eerbewijzen.

de Antieken

Bij de Grieken (en Romeinen) stelt de duif de liefde voor en de vernieuwing van het leven. De godin Aphrodite werd uit een door een duif uitgebroed ei geboren.

Profetie

De Pueblo Indianen in Noord-Amerika vereerden de duif, droegen zijn veren en versierden daarmee hun gebedsstokken. De duif was voor hen een vogel met profetische gaven. Omdat de duif altijd weer de weg naar huis weet te vinden, associeerden deze Native Americans de duif ook sterk met thuis.

Eenvoud

Tegenwoordig is de duif ook een beeldmerk van de zorg voor milieu en schepping. En een symbool van eenvoud en reinheid.

Knipkunstenaar Eline Janssens heeft de betekenis van de duif ook in beeld uitgewerkt.

Zie hier haar digitale prikbord.