Jan Pieterszoon Coen.

Hij blijft de gemoederen bezighouden. Onlangs nog boog de gemeenteraad van Hoorn zich over de vraag hoe de informatievoorziening over Coen verbeterd kan worden. Het Westfries Museum heeft deze handschoen opgepakt en t/m 1 juli is er een groot tentoonstellingsproject rond de omstreden historische figuur te zien. Behalve uit een drietal tentoonstellingen bestaat het project uit programma’s voor het onderwijs en de uitgave van een heuse glossy; de COEN!. Verschillende bekende historici, zoals Maarten van Rossem en Hans Goedkoop (Andere Tijden) werken er aan mee.

Rechtszaak
De grote tentoonstelling in het Westfries Museum geeft de vorm van een rechtszaak. De aangeklaagde is Jan Pieterszoon Coen. De aanklacht luidt: Coen is niet standbeeldwaardig. Er komen getuigen aan het woord die voor en tegen de aanklacht pleiten en ook zijn er ‘bewijstukken’. Heel veel bijzondere voorwerpen, beeld- en geluidsfragmenten die aanklacht ondersteunen of weerleggent. Rechter van dienst is Maarten van Rossem. De bezoeker krijgt de rol van jurylid, die na het aanhoren van de getuigen en het bekijken van al het bewijs om een oordeel wordt gevraagd. Bij wijze van uitsmijter geeft rechter Maarten van Rossem zijn eigen ongezouten mening. Met deze creatieve opzet wil het museum laten zien hoe verschillend er in de loop der tijd over Jan Pieterszoon Coen is gedacht.

Glossy
Gelijk met de tentoonstelling is er de nieuwste loot aan de tak van de ‘personal magazines’ verschenen; de COEN! Een eenmalig, fraai vormgegeven glossy waarin alles draait om Jan Pieterszoon Coen. Met historische verhalen (het ongelukkige huwelijk van Coen), verrassende invalshoeken (Is  de Coentunnel vernoemd naar JP Coen ?), alles over de geschiedenis van het standbeeld op de Roode Steen, boeiende interviews, columns, kunst en heel veel mooie afbeeldingen. Het museum maakte de glossy in samenwerking met de uitgevers van het cultuur-historische tijdschrift VIND.

Kleur op de wangen
Met het gehele project wil het museum Jan Pieterszoon Coen wat meer kleur op de bleke wangen geven, ruimte bieden aan uiteenlopende  visies en meningen op zijn persoon en zo laten zien dat er meer nuances mogelijk zijn dan simpel ‘held’ of ‘schurk’.

QR-code en bellen met Coen
Onlangs is de tekst op het standbeeld van Coen op de Roode Steen aangepast. Daarbij is een QR-code geplaatst. Als die gescand wordt kom je op de website www.jpcoen.com waar veel informatie over Coen en het standbeeld te vinden is.

Mijn Coen-moment
Bij alle activiteiten rond Jan Pieterszoon Coen en zijn standbeeld is de glossy Coen! verschenen. Daarin is een Coenprijsvraag te vinden. U kunt daaraan meedoen door een foto te sturen van uw ‘Coen-moment’ (naar coen@poldervondsten.nl)