Image module

de zaak Coen

Jan Pietersz Coen, held of schurk

Hij blijft de gemoederen bezighouden. Een paar jaar geleden nog boog de gemeenteraad van Hoorn zich over de vraag hoe de informatievoorziening over Coen verbeterd zou kunnen worden. Het Westfries Museum pakte de uitdaging op en maakte een groot tentoonstellingsproject rond de omstreden historische figuur. Behalve uit een drietal tentoonstellingen bestond het project uit programma’s voor het onderwijs en de uitgave van een heuse glossy; de COEN! Verschillende bekende historici, zoals Maarten van Rossem en Hans Goedkoop (Andere Tijden) werkten er aan mee.

Rechtszaak
De grote tentoonstelling in het Westfries Museum had de vorm van een rechtszaak. De aangeklaagde was Jan Pieterszoon Coen. De aanklacht luidde: Coen is niet standbeeldwaardig. Er kwamen getuigen aan het woord die voor en tegen de aanklacht pleitten en ook zijn er ‘bewijstukken’. Heel veel bijzondere voorwerpen, beeld- en geluidsfragmenten die aanklacht ondersteunden of weerlegden. Rechter van dienst was Maarten van Rossem. De bezoeker kreeg de rol van jurylid, die na het aanhoren van de getuigen en het bekijken van al het bewijs om een oordeel werd gevraagd. Bij wijze van uitsmijter gaf rechter Maarten van Rossem zijn eigen ongezouten mening. Met deze creatieve opzet wilde het museum laten zien hoe verschillend er in de loop der tijd over Jan Pieterszoon Coen is gedacht.

Glossy
Gelijk met de tentoonstelling was er de nieuwste loot aan de tak van de ‘personal magazines’ verschenen; de COEN! Een eenmalig, fraai vormgegeven glossy waarin alles draaide om Jan Pieterszoon Coen. Met historische verhalen (het ongelukkige huwelijk van Coen), verrassende invalshoeken (Is  de Coentunnel vernoemd naar JP Coen?), alles over de geschiedenis van het standbeeld op de Roode Steen, boeiende interviews, columns, kunst en heel veel mooie afbeeldingen. Het museum maakte de glossy in samenwerking met de uitgevers van het cultuur-historische tijdschrift VIND.

Kleur op de wangen
Met het gehele project wilde het museum Jan Pieterszoon Coen wat meer kleur op de bleke wangen geven, ruimte bieden aan uiteenlopende visies en meningen op zijn persoon en zo laten zien dat er meer nuances mogelijk zijn dan simpel ‘held’ of ‘schurk’.

de zaak Coen

Bekijk hier een impressie van het project De Zaak Coen

Coen!

magazine