Een Kwestie van Stand

Een Kwestie van Stand

Fraaie handwerken uit Hoorn 1750-1825 Hoorn is een unieke stad. Dat blijkt maar weer uit het borduurwerk dat daar gemaakt is. Een hele bijzondere collectie ‘fraaie handwerken’ is van 15

Roddel & Achterklap

Roddel & Achterklap

Smullen van Schandalen Een schout die zijn hond een grootse begrafenis geeft, burgemeesters die een scheve schaats rijden, priesters die meer met lichamelijk genot dan het zieleheil bezig zijn, dronken

Smakelijk Eten

Smakelijk Eten

Westfries Museum geeft wel heel verrassend kijkje in de rijke keuken van de Gouden Eeuw. Wist u dat er in de zeventiende eeuw nog niet met een vork gegeten werd,

De Eenhoorn

De Eenhoorn

Hij sprong te voorschijn, stond, en rilde van drift en heldere onschuld, waar een ronde maan de sneeuw der stilte bescheen, en plots werd ik gewaar de rechte lange hoorn,

Maria

Maria

Mariaverering, een tijdloos fenomeen In 2007 wist het Westfries Museum in Hoorn een belangrijk 15de eeuws Mariabeeld te verwerven. Vanaf 5 oktober 2008 tot en met 15 februari 2009 is