Topstuk: portret van de bewindhebbers

De trotse mannen achter de tafel op het schilderij boven de schouw zijn de bewindhebbers van de VOC-Kamer Hoorn. Het portret is geschilderd door Johan de Baen in 1682. Het toont macht en status: dure kleding, pruiken, kaarten, navigatie-instrumenten en plattegronden van forten. Alles om te laten zien dat ze de wereld aan hun voeten hadden. Centraal op tafel het belangrijkste van alles: het ‘Banckboek’ waarin de winsten werden opgetekend. Dit waren Hoornse mannen met macht. En dat wilden ze laten zien ook.

Topstuk: De beker van Bossu

De prachtig vergulde, zilveren beker werd buitgemaakt op Admiraal in Spaanse dienst, Graaf de Bossu, tijdens de Slag op de Zuiderzee in 1573. De pronkbeker is waarschijnlijk tussen 1530 en 1540 gemaakt in Antwerpen. De gevangen genomen Graaf De Bossu werd pas na drie jaar vrijgelaten onder het voorbehoud dat hij voortaan alleen maar zou handelen ter meerdere eer en glorie van het eigen vaderland. Hij overleed op 21 december 1578 roemloos in Antwerpen, slechts 36 jaar oud. Het opschrift op de rand van zijn beker luidt ‘Rien ou Comtes’, niets of graaf. Het werd uiteindelijk niets.  

Topstuk: Dubbelportret van het echtpaar Sonck

De twee schilderijen worden toegeschreven aan de portretschilder Jan Claesz uit Enkhuizen. Deze schilder heeft naam gemaakt met zijn vele familie- en kinderportretten die allemaal min of meer eenzelfde compositie hebben. Dit dubbelportret is  geschilderd in 1602 en voorzien van teksten met de leeftijd van de geportretteerden. 
Jan Claesz (Enkhuizen 1570-ca. 1618), olieverf op paneel, 1602. Albert Fransz Sonck (1571- 1658) was een aanzienlijk burger van Hoorn. Hij bekleedde verschillende belangrijke functies: schepen, hoogschout, raad, burgemeester, lid van de Admiraliteit en de Gecommitteerde Raden. Hij werd daarnaast driemaal uitgezonden als ambassadeur naar Engeland, Denemarken en Zweden. Sonck is op het schilderij 30 jaar oud en is gekleed in een zwart lakens pak met de geplooide Spaanse kraag die toen mode… Read More →

Topstuk: rariteitenkabinet

Het aanleggen van een rariteitenverzameling of ‘Kunst en Wunderkammer’ was erg in trek rond 1600. Vorsten deden het vooral om ermee te kunnen pronken. Wetenschappers wilden de wereld om hen heen begrijpen en in kaart brengen. Maar ook pronken met de nieuwe wereld en alle wonderlijke zaken die de schepen met handelaren, wetenschappers en avonturiers meenamen naar havens als Hoorn en Enkhuizen. Dit kabinet is afkomstig uit een huis in Hoorn en heeft allerlei functies vervuld. Het is prachtig ingelegd met hout en op de deurtjes zijn verschillende taferelen te zien: aan de buitenzijde schuttersfiguren en aan de binnenkant florale motieven. 17e eeuw.

Topstuk: portret van twee schutters


Olieverf op linnen, 1589, schilder onbekend. Twee heren in statig zwart staan aan een tafel. De één heeft een bijl in zijn hand, de ander een perkamenten kaft met papieren. Voor hem ligt schrijfgerei, hij leunt met zijn arm op een documentenkistje. Op het briefje dat uit een van de boeken steekt staat dat de man 35 jaar is. Ook de leeftijd van de man met de bijl is bekend: ‘In deser gestalt ben ik 44 jaren alt’, staat op het stuk papier links op tafel. Op de muur tussen de twee mannen staat het jaartal 1589. Het zou hier kunnen gaan om twee kapiteins van de schutterij die een boodschap uitdragen. De rechter man heeft zijn hand open als… Read More →