Het Westfries Museum is gesloten, bezoek onze nieuwe website voor meer informatie www.westfriesmuseum.nl

Je bezoekt nu de oude website van het Westfries Museum

Onze website wordt vernieuwd over:

00 dagen : 00 uren : 00 minuten : 00 seconden

Museum dicht, stad open

Het Westfries Museum is gesloten voor een grootscheepse restauratie, verbouwing en vernieuwing. Medio 2025 openen we de deuren weer voor het publiek. We blijven echter onze verhalen vertellen: online via onze nieuwe website en straks in onze tijdelijke museumlocatie Statenpoort.

Een nieuw Westfries Museum

Op 2 januari 2023 wordt onze website vernieuwd. Daarop volg je het laatste nieuws over de verbouwing en vernieuwing van het museum, waaronder de archeologische opgravingen. Bovendien onthullen we met deze website onze nieuwe huisstijl! Zo maakt het Westfries Museum toekomst van het verleden.

Popup sluiten
Image module

Een bouwplaats midden in de historische binnenstad: hoe dan?

Rob Bakker, projectleider bij TPAHG architecten

De voorbereidende werkzaamheden voor het project WFM 2025 zijn gestart. Maar hoe zorg je voor zo weinig mogelijk overlast bij zo’n groot restauratie- en vernieuwingsproject midden in het historische hart van de stad? We vroegen het aan Rob Bakker, projectleider bij TPAHG architecten. Hij houdt zich bezig met het aanvragen van vergunningen, uitwerken van de stukken en de bouwbegeleiding. “De Roode Steen als locatie voor een bouwplaats geniet niet de voorkeur; de tuin van Roode Steen 15 biedt de beste mogelijkheden,” aldus Rob.

Waarom wordt de tuin van Roode Steen 15 een bouwplaats?

“Bij zo’n grootscheepse operatie heb je een bouwplaats nodig voor aan/afvoer en opslag van het materieel. Je kunt op meerdere plekken zo’n bouwplaats inrichten, maar natuurlijk zoek je naar de plek die het minste overlast geeft. De Roode Steen zelf geniet niet de voorkeur, dat is voor bewoners, bezoekers en de horeca veel te belastend. Je kunt ook kiezen voor de tuin van het museum zelf, maar dan gaat de aanvoer door de Proostensteeg en dat is al helemaal niet wenselijk. Een smalle steeg met dichte bebouwing, daar zorg je sowieso voor overlast. De uitgelezen plek voor een bouwplaats voor de voorbereidende werkzaamheden is de tuin van Roode Steen 15. Daarachter bevindt zich het Achterom met goede toegangsmogelijkheden voor het verkeer.”

Wat gaat er precies gebeuren in de tuin?

“Het einddoel van de tuin van Roode Steen 15 is natuurlijk een prachtig ingerichte tuin die past bij het verbouwde monumentale complex, het wordt immers straks onderdeel van het gehele museum. Maar voor nu dient het als opslag voor materiaal en de eerste voorbereidende archeologische werkzaamheden die in 2022 gaan plaatsvinden. De grond die dat oplevert, moet tijdelijk opgeslagen worden en de grond zelf moet je kunnen zeven en dergelijke – zodat je de vondsten eruit kunt halen. Het mooiste is het om dat op het terrein zelf te doen waarna de vondsten opgeslagen kunnen worden en naar depots gaan. In de tweede fase is de locatie bestemd voor bouwwerkzaamheden en opslag van het materiaal. Het is de meeste logische plek om het daar te doen.”

Om ruimte te maken in de tuin moeten er bomen worden gekapt, maar niet allemaal. Waarom niet?

“Eigenlijk wil je geen enkele boom kappen, maar om het terrein te gebruiken moeten we echter wel. Geen van de bomen in de tuin heeft een monumentale status. In overleg met afdeling groenbeheer van de gemeente Hoorn is gekeken welke bomen kunnen worden behouden – en welke gekapt mogen worden vanwege matige kwaliteit, leeftijd en/of aantastingen. Op de te behouden bomen hebben we de inrichting van de bouwplaats aangepast, zodat we er omheen kunnen werken. De behouden bomen worden tijdens de werkzaamheden beschermd om beschadiging te voorkomen.”

Hoe gaat de tuin er uitzien na de vernieuwing van het museum?

“De gemeente heeft een herplantplicht. Voor elke gekapte boom moet een nieuwe worden aangeplant binnen de gemeente. Er zal worden gekeken of deze nieuwe bomen eventueel in de nieuwe tuin naast de behouden bomen kunnen worden opgenomen. Zo worden in het plan de bestaande elementen meegenomen, maar ontstaat er een nieuwe tuin die past bij het vernieuwde museum met zijn monumentale uitstraling.”

Wat gaan de naaste buren rondom de tuin van Roode Steen 15 hiervan merken?

“De gemeente heeft als eigenaar van het pand de verantwoordelijkheid voor bouw gerelateerde zaken. Maar het museum heeft wel alvast persoonlijk contact opgenomen met de meest naaste buren. Daarin is gesproken over wat er gaat gebeuren. De ondernemers en particuliere bewoners hebben aangegeven wat hun wensen en zorgen zijn. Daar zullen we zo goed mogelijk mee om gaan. Als we daarin iets voor elkaar kunnen betekenen, zal dat zeker meegenomen worden. Uiteraard geeft zo’n groot project nu eenmaal altijd overlast, maar we gaan zo zorgvuldig mogelijk te werk en zo goed mogelijk om met hun wensen.”

Hoe ervaar jij het om te werken aan WFM 2025?

“Dit fantastische project is echt voor en van de hele gemeenschap, iedereen draagt daar zijn steentje aan bij. We gaan er met zijn allen een geweldig mooi museum van maken. Deze monumentale verbouwing en vernieuwing is voor Hoorn, West-Friesland en ook daarbuiten heel waardevol: het gebouw ademt onze geschiedenis. En ook al werken we als TPAHG vaak aan monumentale projecten, dit is echt uniek!”

Vragen? Stel ze aan Eltje de Klerk, Projectmanager, of Pieter van Kruistum, Projectleider Bouwtechniek, via www.hoorn.nl/vraag of 0229 – 252 000.