Het Westfries Museum is gesloten, bezoek onze nieuwe website voor meer informatie www.westfriesmuseum.nl

Je bezoekt nu de oude website van het Westfries Museum

Onze website wordt vernieuwd over:

00 dagen : 00 uren : 00 minuten : 00 seconden

Museum dicht, stad open

Het Westfries Museum is gesloten voor een grootscheepse restauratie, verbouwing en vernieuwing. Medio 2025 openen we de deuren weer voor het publiek. We blijven echter onze verhalen vertellen: online via onze nieuwe website en straks in onze tijdelijke museumlocatie Statenpoort.

Een nieuw Westfries Museum

Op 2 januari 2023 wordt onze website vernieuwd. Daarop volg je het laatste nieuws over de verbouwing en vernieuwing van het museum, waaronder de archeologische opgravingen. Bovendien onthullen we met deze website onze nieuwe huisstijl! Zo maakt het Westfries Museum toekomst van het verleden.

Popup sluiten
Image module

Afdeling Collecties gedurende de verbouwing

Het Westfries Museum wordt in de periode 2023 – 2025 ingrijpend verbouwd. Daarom wordt de volledige collectie verhuisd. Voor de medewerkers van de Afdeling Collectie betekent dit onder meer dat zij tijdelijk niet in staat zijn om de museale ondersteuning en publieksservice te verlenen zoals zij gewend zijn dat te doen. Zij bieden hun excuses aan voor dit ongemak en danken u bij voorbaat voor uw begrip. In de loop van 2023 berichten zij u hoe en wanneer dit weer mogelijk wordt. Hieronder vindt u een overzicht van wat er op dit moment wel en niet mogelijk is.

Verzoeken om documentatie, onderzoeksvragen

Met ingang van 1 januari 2023 worden onderzoeksvragen niet in behandeling genomen en wordt geen begeleiding geboden ten behoeve van onderzoek. Ook worden vragen over voorwerpen in de collectie van het Westfries Museum, of met betrekking tot antieke voorwerpen in uw bezit of in algemene zin, niet in behandeling genomen.

Taxaties

Voor een taxatie van een voorwerp kunt u zich tot een beëdigd taxateur of een antiquair wenden. Het register voor gecertificeerde taxateurs: Federatie van Taxateurs, Makelaars en Veilinghouders in roerende zaken vindt u hier.

Aanvragen bruikleen

In de periode 1 januari 2022 tot en met 31 december 2024 zal het Westfries Museum geen bruikleenaanvragen in behandeling kunnen nemen.

Aanvragen stageplaats

In 2023 komen er geen stageplaatsen beschikbaar op de afdeling Collecties.

Ter schenking, bruikleen of aankoop aangeboden voorwerpen

Wilt u het Westfries Museum een of meer voorwerpen aanbieden ter verkoop, als bruikleen of als schenking? Dan is het goed om te weten dat de verwerving van voorwerpen ter verrijking van onze collectie met name is gericht op de periode 1450-1800 (de ‘Nieuwe Tijd’) en de periode 1800-1900, voor zover deze terugblikt op de Nieuwe Tijd, in de meeste gevallen met een duidelijke associatie met West-Friesland.

Is dat het geval, dan vragen wij u om enig geduld met betrekking tot de afhandeling van uw aanbieding. Na 1 mei 2023 worden aanbiedingen weer in behandeling genomen. Wel kunt u alvast een beschrijving van het voorwerp of de voorwerpen aan ons toesturen, samen met enkele goede foto’s. Ook willen wij graag weten of u dit voorwerp of deze voorwerpen wil schenken, verkopen of in langdurig bruikleen wilt afstaan. Bij verkoop ontvangen wij bij voorkeur een richtprijs en bij een langdurig bruikleen horen wij graag van u wat de verzekerde waarde van het voorwerp is. Mail ons via collectie@wfm.nl.