Image module

Afdeling Collecties in aanloop naar de verbouwing

Zoals u wellicht ter ore is gekomen, zal het Westfries Museum in de periode 2023 – 2025 ingrijpend worden verbouwd. Dat betekent dat de volledige collectie voor aanvang van de verbouwing moet worden verhuisd. Dat heeft uiteraard consequenties voor de werkzaamheden van de Afdeling Collecties en wellicht ook voor u: gedurende de voorbereiding op deze collectieverhuizing zullen onze medewerkers namelijk een aantal werkzaamheden niet langer kunnen verrichten. Hieronder vindt u een overzicht.

Verzoeken om documentatie, onderzoeksvragen

Met ingang van 1 december 2021 zullen er geen onderzoeksvragen meer in behandeling kunnen worden genomen en er zal geen begeleiding mogelijk zijn ten behoeve van onderzoek. Ook kunnen we geen vragen in behandeling nemen over voorwerpen in de collectie van het Westfries Museum of met betrekking tot antieke voorwerpen in uw bezit of in algemene zin.

Taxaties

Voor een taxatie van een voorwerp kunt u zich tot een beëdigd taxateur of een antiquair wenden. Het register voor gecertificeerde taxateurs: Federatie van Taxateurs, Makelaars en Veilinghouders in roerende zaken vindt u hier.

Aanvragen bruikleen

In de periode 1 januari 2022 tot en met 31 december 2024 zal het Westfries Museum geen bruikleenaanvragen in behandeling kunnen nemen.

Aanvragen stageplaats

In 2022 komen er op de afdeling Collecties geen stageplaatsen beschikbaar.

Ter schenking, bruikleen of aankoop aangeboden voorwerpen

Wilt u het Westfries Museum een of meer voorwerpen aanbieden ter verkoop, als bruikleen of als schenking? Dan is het goed om te weten dat de verwerving van voorwerpen ter verrijking van onze collectie met name is gericht op de periode 1450-1800 (de ‘Nieuwe Tijd’) en de periode 1800-1900, voor zover deze terugblikt op de Nieuwe Tijd, in de meeste gevallen met een duidelijke associatie met West-Friesland.

Is dat het geval, dan zouden wij graag van u een beschrijving van het voorwerp of de voorwerpen ontvangen, samen met enkele goede foto’s. Ook willen wij graag weten of u dit voorwerp of deze voorwerpen wil schenken, verkopen of in langdurig bruikleen wilt afstaan. Bij verkoop ontvangen wij bij voorkeur een richtprijs en bij een langdurig bruikleen horen wij graag van u wat de verzekerde waarde van het voorwerp is. Mail ons via collectie@wfm.nl.

Tijdens de hierboven genoemde periode kunnen wij niet de museale ondersteuning en publieksservice bieden die u van de Afdeling Collecties en van het Westfries Museum gewend bent. Wij bieden onze excuses aan voor dit ongemak en danken u bij voorbaat voor uw begrip.