Image module

10 januari 2005

In de nacht van 9 op 10 januari 2005 ontvreemden criminelen 24 schilderijen en 70 stuks zilver uit het Westfries Museum. Hoofdzakelijk meesterwerken uit de zeventiende en achttiende eeuw. De chaos en de verbijstering in het museum en de stad zijn enorm. Ondanks de inzet van politie en justitie is er bijna 10 jaar geen spoor van de geroofde kunstwerken

Januari 2014

De eerste serieuze aanwijzing dat de roofkunst zich wel eens in Oost-Europa zou kunnen bevinden. Een foto van het schilderij Rebecca en Eliëzer van Jan Linsen op een Russischtalige website in Oekraïne. Onderzoek levert niets op.

Juli 2015

De zaak komt in een stroomversnelling. De Nederlandse ambassade in Kiev wordt benaderd door de Oekraïner Boris Humeniuk, die zich presenteert als plaatsvervangend commandant van een vrijwilligersbataljon. Hij zegt te weten waar de collectie gestolen schilderijen en het zilver uit het Westfries Museum zich bevindt. Zijn bataljon heeft de roofkunst aangetroffen in oorlogsgebied, in Oost Oekraïne. Humeniuk toont zich bereid mee te werken aan de overdracht van de kunstwerken.

Augustus 2015

Politie en justitie in Nederland informeren het Westfries Museum. Het museum schakelt de ervaren roofkunstexpert Arthur Brand in.

4 augustus 2015

Arthur Brand heeft een ontmoeting met Boris Humeniuk in Kiev. Diens belofte lijkt loos. Hij wil geld zien. Veel meer dan het vindersloon van € 50.000 dat Arthur Brand hem namens het museum biedt. Humeniuk verbreekt de communicatie.

September 2015

Arthur Brand begint met het opzetten van een informanten netwerk in Oekraïne. Er zijn gelukkig velen die willen meewerken. Brand krijgt bewijs in handen dat de schilderijen in het criminele milieu worden aangeboden. Het museum besluit hierop de Oekraïense autoriteiten in te lichten. Die hullen zich echter in stilzwijgen.

September-December 2015

Langs diplomatieke en politieke weg wordt de zaak onder de aandacht van de Oekraïense autoriteiten gebracht. Minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders spreekt erover met zijn ambtgenoot Klimkin en president Porosjenko. Er spelen echter ook nog andere zaken, zoals de ramp met de MH17 en het referendum over het Associatieverdrag met Oekraïne.

7 december 2015

Er is geen zicht op een serieus onderzoek. De schilderijen worden nog steeds aangeboden en dreigen in het criminele milieu te verdwijnen.

De gemeente en het museum besluiten om samen met Arthur Brand op een persconferentie met het verhaal naar buiten te treden. Ze willen daarmee het verhandelen van de schilderijen bemoeilijken en de druk op de Oekraïense autoriteiten vergroten om een onderzoek te starten.

Januari – Februari 2016

De zaak trekt wereldwijd de aandacht, ook in Oekraïne. Daar wordt verschillend gereageerd. Sommigen zien het als een Russisch complot om Oekraïne zwart te maken. Er zijn ook journalisten die een eigen onderzoek starten. Daarin wordt het beeld bevestigd van een land dat gevangen zit in een web van corruptie. De kunstwerken uit het Westfries Museum lijken terecht gekomen in een krachtenveld waarin criminelen, politie, veiligheidsdiensten en zelfs politici een dubieuze rol spelen.

Maart 2016

De Oekraïense autoriteiten starten een onderzoek naar de opgedoken roofkunst uit het Westfries Museum.

6 april 2016

Nederland zegt nee tegen het Associatieverdrag met Oekraïne. De hoop op een snelle positieve uitkomst van het onderzoek vervliegt.

14 april 2016

Op een persconferentie in Kiev maakt minister van buitenlandse zaken Klimkin bekend dat er bij een geheime operatie van de Veiligheidsdienst SBU vier schilderijen uit het Westfries Museum terug zijn gevonden. Van de overige werken geen spoor. Die zijn vermoedelijk in handen van de Russische maffia. Klimkin belooft dat de schilderijen zo spoedig mogelijk aan het museum worden overhandigd.

30 mei 2016

Dankzij het netwerk van Arthur Brand duikt er nog een vijfde schilderij op. Het is in handen van een particulier. Wanneer die verneemt dat het om een geroofd schilderij gaat, levert hij het werk van Isaac Ouwater bij de Nederlandse ambassade in Kiev af.

Juni-Juli-Augustus 2016

De Nederlandse autoriteiten doen een internationaal verzoek tot teruggave van de gestolen kunst. Het museum zorgt voor de nodige eigendomsbewijzen

6 september 2016

Officier van justitie Hagemeier bereikt overeenstemming met zijn Oekraïense ambtgenoot over de teruggave van de vijf schilderijen.

16 september 2016

Officiële overdracht van de vijf schilderijen op de Nederlandse ambassade in Kiev. De Oekraïense autoriteiten herhalen dat ze geen spoor hebben naar de overige kunstwerken.

7 oktober 2016

Feestelijk onthaal van de vijf schilderijen in Hoorn. Het onderzoek naar de andere 19 schilderijen en de 70 stuks zilver wordt voortgezet.

14 oktober 2017

De vijf schilderijen zijn na een lastige maar uitdagende restauratie weer in nieuwe glorie te bewonderen in het Westfries Museum als onderdeel van de expositie Roofgoed, kunstdiefstal in Nederland.